Händelsen inträffade när den kvinnliga patienten besökte ortopedens mottagning för besvär med armbågen. Hon fick under besöket även hjälp med ett höftproblem. Vid undersökningen ska ortopeden ha lagt sin hand på patientens kön, utanpå trosorna, och fällt en sexuell kommentar.

Tingsrätten har i sin utredning förhört den målsägande patienten, den åtalade ortopeden och tre vittnen som patienten talat med efteråt.

Enligt domskälen motsätter sig ortopeden inte patientens uppgifter, men uppger att han inte minns hennes besök. Han menar att det i en höftundersökning ingår att trycka på blygdbenet, men inte könet. Ortopeden förnekar brott.

Tingsrätten anser dock att det står utom rimligt tvivel att ortopeden agerat uppsåtligen samt att patientens berättelse styrks av vittnen.

Läkaren döms till villkorlig dom och att betala 40 dagsböter på totalt 32 000 kr. Han döms även att betala 20 000 kronor i skadestånd till patienten.