Som Läkartidningen tidigare rapporterat tog Region Östergötland i februari beslut om att varsla 900 anställda om uppsägning. Bakgrunden är regionens krisande ekonomi, bara inom hälso- och sjukvården gick man back med nästan 1,7 miljarder kronor under 2023.

I förra veckan beslutade regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden om förändringar i regionens vårdutbud, arbetssätt och organisation utifrån nedskärningarna.

Det handlar bland annat om en rad avsteg från de uppsatta kraven på tillgänglighet inom den regiondrivna vuxenpsykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin och rehabiliteringen inom närsjukvården.

Det innebär också att familjedagvården för ätstörningspatienter avvecklas och ersätts av en länsövergripande insats, att psykiatriambulansen i Norrköping och Linköping slås samman och att intensivrehabiliteringsplatser i Finspång ska avvecklas.

– Det här är nödvändiga åtgärder för att komma tillrätta med underskottet i hälso- och sjukvården. Målet är att kunna ge östgötarna en god och tillgänglig hälso- och sjukvård inom ramen för regionens ekonomiska förutsättningar, säger Fredrik Sjöstrand (M), ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden, i ett pressmeddelande.

Enligt Norrköpings Tidningar räknar regionen med att spara runt 90 miljoner kronor på de beslutade förändringarna inom hälso- och sjukvården. För beslut ligger dessutom, enligt tidningen, ytterligare förändringar som ska spara 40 miljoner kronor. Det handlar bland annat om nedlagd regional ögonsjukvård i Norrköping, slopad dagjourverksamhet och avveckling av vaccinationskliniker. Enligt tidningen har även antalet anställda som ska sägas upp skrivits ned något, eftersom anställda valt att i stället säga upp sig själva.

Uppsägningarna kommer inte att beröra läkare och sjuksköterskor, har regionen tidigare meddelat. För dessa grupper gäller i stället anställningsstopp med särskild behovsprövning.

Förändringarna kommer att genomföras successivt med start under hösten.

Läs mer: 
900 varslas i Region Östergötland
Varsel kan vänta inom kort i Östergötland – stor oro bland läkare