Det var i mitten av maj som uppemot tio patienter upplevde att de hade fått sämre syn efter en behandling med det relativt nya läkemedlet Vabysmo på Universitetssjukhuset i Örebro, USÖ. Läkemedlet angavs som en trolig orsak, och USÖ stoppade användningen av Vabysmo.

Nu meddelar Petra Hedlund, verksamhetschef på USÖ, att de flesta har fått tillbaka den synskärpa de hade före injektionsbehandlingen.

»Tyvärr har vi ännu inget svar angående vad som orsakat dessa biverkningar efter intravitreala injektioner. Vi har en pågående utredning där vi tittar på om det är läkemedlet, sprutorna eller hanteringen av sprutorna som vi använder. Men det positiva är att alla patienter som fått dessa biverkningar med synnedsättning och grumligheter har förbättrats«, skriver Petra Hedlund i ett e-postsvar.

Sjukhuset har inte återupptagit behandlingarna med läkemedlet, vilket är avsett för neovaskulär åldersrelaterad makuladegeneration och synnedsättning orsakad av diabetiskt makulaödem.

Läs mer:
Flera patienter fick sämre syn – sjukhus stoppar läkemedel