– De styrande politikerna i Region Stockholm säger en sak och gör en helt annan. De säger att de vill ha en jämlik och behovsstyrd vård, men ändå har de skapat en lägsta-pris-upphandling som går tvärtemot de idéerna. Det här drabbar patienterna och personalen mycket hårt, säger Lauri Nevonen, affärsområdeschef för Aleris Psykiatri.

Aleris har de senaste åren haft avtal med regionen om att bedriva specialistpsykiatri för vuxna i bland annat Täby-Arninge samt Järvaområdet. Men när en ny upphandling i fyra områden skulle göras förlorade Aleris, eftersom andra bolag kom med mycket lägre priser i sina anbud. Nu är det i stället bolaget Wemind som ska bedriva vården i tre av fyra anbudsområden.

– Bara i Järva har vi haft en ersättning på 135 miljoner. Den nya upphandlingen gäller ett större område än tidigare, men nu ska Wemind ge samma vård för 107 miljoner kronor. Jag skulle vilja veta om det går att garantera bibehållen kvalitet med så mycket lägre priser. Jag ser en risk för både patientsäkerheten och betydande personalneddragningar, säger Lauri Nevonen.

Han får medhåll från vårdbolaget Capio, som också går miste om vårdavtal. »Vi delar kritiken ur ett patientsäkerhetsperspektiv, men även ur ett medarbetarperspektiv«, skriver Maria Bejhem, vd för Capio Psykiatri, i ett mejl till Läkartidningen.

Från Aleris sida har man överklagat upphandlingen. Bolaget är också starkt kritiskt till att lägsta pris har varit den enda utvärderingsgrunden, i stället för kvalitet som tidigare. Den politiska oppositionen är av samma åsikt. »Aldrig tidigare har en region i Sverige genomfört en sådan stor upphandling av specialistpsykiatri med lägsta pris som tilldelningsgrund«, står det i en skrivelse från Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna till psykiatriutskottet. Enligt skrivelsen vill partierna se en analys av vilka konsekvenser som just lägst pris som tilldelningsgrund har för vården. Frågan debatterades också under regionfullmäktiges möte tidigare i veckan.

– Varje skattekrona ska generera så stor nytta och så mycket vård som möjligt och det är klart att en upphandling måste vara ekonomiskt fördelaktig. Men den här upphandlingens utformning har lett till att priserna är upp till 60 procent lägre än det nu gällande avtalet. Samtidigt som vården i regionens egen regi, exempelvis SLSO på Östermalm och Södermalm, får nästan dubbel ersättning ska den nya aktören ta hand om patienter i Järva med dumpade priser. Det är knappast behovsstyrd vård, sa Axel Conradi (M) under fullmäktigemötet.

Men psykiatriutskottets ordförande, Sandra Ivanovic Rubin (MP), förklarade varför man valt att fokusera på pris i upphandlingen.

– Vi vet att kvalitetskraven i tidigare upphandlingar har varit väldigt svåra att följa upp. Man har alltså kunnat skriva dokument med vackra ord och vinna en upphandling på det, som sedan vår förvaltning inte har kunnat följa upp, så de efterfrågade kvalitéerna fick vi aldrig någon kvittens på.

I stället har man valt att lägga in minimikrav på kvalitet, så att vårdgivaren måste ha exempelvis psykosteam och tillgång till mobila enheter. Inte heller stämmer det att det läggs en mindre summa per person på Järvaområdet, menade Sandra Ivanovic Rubin. Och någon prisdumpning handlar det inte om, utan det är aktörerna själva som har slagit fast summan, sa hon.

Lauri Nevonen har ingen förståelse för det argumentet.

– Jag tycker att regionen frånsäger sig ansvaret. Det är politikerna som har möjliggjort prisdumpningen, säger han.

Enligt Lauri Nevonen har alla verksamheter i de privata avtalen psykosteam och mobil verksamhet sedan många år.

– Tyvärr har uppföljningar av kvaliteten i de nuvarande avtalen, under alla år, lyst med sin frånvaro från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, trots att vi har stått till förfogande, säger han.

Lauri Nevonen är egentligen tveksam till att uttala sig, för han vill inte framstå som en dålig förlorare.

– Men jag har inga problem med att förlora en upphandling. Det jag inte vill är att den verksamhet som vi byggt upp under årens lopp går förlorad. Jag har svårt att acceptera att styret riskerar att haverera psykiatrin för patienter i Stockholm, säger han.

Maria Bejhem från Capio skriver att man är van vid att arbeta med upphandlingar:

»Ibland vinner man och ibland förlorar man, det är spelreglerna. Dock är utfallet i den här upphandlingen lite extraordinär givet den enormt stora prisskillnaden både mellan de olika anbudsgivarna och med tanke på dagens ersättningsnivåer i nuvarande avtal.«

Det vinnande bolaget Weminds vd Urban Pettersson Bargo ser dock annorlunda på saken. Han skriver i ett mejl till Läkartidningen att de nya avtalen är annorlunda än tidigare och på flera sätt förbättrade. Bolaget är inte heller ensamt om att lägga anbudspriser på en lägre nivå än tidigare. Från bolagets sida är man närmast förvånad över att några av de andra aktörerna krävt så pass mycket högre ersättning, skriver han.

»Vidare drivs vi som organisation inte av att maximera vinst, varför vi inte har krav på vinstuttag, utan en högkvalitativ vård står i första rummet. Då är det möjligt att sätta attraktivare priser«, skriver Urban Pettersson Bargo.