Läkartidningen har begärt ut regeringens beslut om generaldirektörernas nya löner inom vårdområdet. Lönerna betalas ut retroaktivt från den 1 oktober 2023.

Spannet går från Försäkringskassans generaldirektör Nils Öberg som har närmare 184 000 kronor, till Statens beredning för medicinsk och social utvärderings Britta Björkholm på närmare 105 000.

Så här ser de nya lönerna ut (de tidigare lönerna inom parentes):

  • Nils Öberg, Försäkringskassan: 183 600 kronor (176 500).
  • Olivia Wigzell, Socialstyrelsen: 144 300 kronor (138 700).
  • Björn Eriksson, Läkemedelsverket: 140 100 kronor (134 700).
  • Sofia Wallström, Inspektionen för vård och omsorg: 139 000 kronor (133 500).
  • Gunilla Nordlöf, E-hälsomyndigheten: 130 500 kronor (124 900).
  • Karin Tegmark Wisell, Folkhälsomyndigheten: 130 500 kronor (127 200).
  • Lars Werkström, Rättsmedicinalverket: 122 300 kronor (117 500*)
  • Agneta Karlsson, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket: 117 700 kronor (113 100).
  • Jean-Luc af Geijerstam, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys: 106 200 kronor (102 000).
  • Britta Björkholm, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering: 104 700 kronor (100 500).

Fotnot: Uppgiften om Lars Werkströms förra lön (117 500) kommer från en sammanställning i Expressen.