Behandling av hjärtinfarkt består vanligen av kranskärlsröntgen, koronarangiografi, och ballongvidgning, perkutan koronar intervention (PCI). Det här är vård som Region Kronoberg köpt av Blekinge.

Men en tidigare utredning visar att Kronoberg inte når upp till de nationella ledtiderna från konstaterad hjärtinfarkt till PCI. Och utredningen visar också att Kronoberg är enda regionen i landet som inte fattat beslut om att införa koronarangiografi och PCI.

Politikerna i regionen har tidigare beslutat att utreda förutsättningarna att ändra på det här. Och nu har fullmäktige fattat beslut om att regionen ska få den här typen av vård, vilket Sveriges Radio P4 Kronoberg rapporterar om.

56 miljoner kronor ska investeras i både lokaler och utrustning. Därtill kommer några miljoner i driftskostnader. Enligt en tjänsteskrivelse kan inflyttning ske tidigast maj 2027.

I skrivelsen motiveras beslutet med att Kronobergs län har haft en stark befolkningstillväxt de senaste decennierna och att invånarantalet kommer att fortsätta öka, inte minst i vårdintensiva åldrar. En investering i koronarangiografi och PCI skulle inte bara erbjuda bättre chanser till rätt vård i tid, utan även kunna öka förutsättningarna att locka personal till hjärtsjukvården och spara regionen 23 miljoner kronor under en 7-årsperiod.