Klockan slår elva och trots att ett lugn råder i korridorerna på den kärlkirurgiska vårdavdelningen i Solna innebär den nya timmen helt nya förutsättningar. Åtta av de 18 sjuksköterskorna på avdelningen är uttagna i Vårdförbundets strejk. Det kommer att bli kännbart för övrig personal, säger verksamhetschef Josefine Kaunisto.

– Stämningen på avdelningen har varit relativt god överlag. Men när det blir skarpt läge och det krävs stora omplaneringar av scheman och annat är det klart att personalen känner av det. Ovissheten påverkar många, säger hon.

På hela Karolinska universitetssjukhuset tas nu 188 anställda ut i strejk. Två enheter påverkas direkt. Förutom den kärlkirurgiska vårdavdelningen i Solna, där kapaciteten väntas minska, berörs även den kirurgiska akutvårdsavdelningen i Huddinge, Kava. Den kommer att stängas helt till följd av strejken, säger sjukhusets produktionsdirektör Caroline Hällsjö Sander.

Caroline Hällsjö Sander. Foto: Anna-Cajsa Torkelsson

– Akut vård och vård som inte kan anstå har vi planerat för att kunna utföra. Däremot kommer tillgängligheten för andra grupper, som kan vänta, att påverkas kraftigt negativt. Det kommer att bli förlängda väntetider. Även om det inte är någon fara för livet och bestående men, så kommer strejken i många fall att innebära ett lidande för patienter, säger hon.

Som exempel nämner hon längre köer till många operationer, såsom ortopedi, gynekologi, öron-näsa-hals och rekonstruktiv plastikkirurgi.

Även på akutmottagningarna kan patienter komma att behöva vänta längre än tidigare.

– Jag ser framför mig att vi får påverkan på våra akuta flöden, främst på vår öppna akutmottagning i Huddinge. När antalet bemannade slutenvårdsplatser minskar blir hela systemet trögare. Tar man bort den lilla luft som finns går det helt enkelt långsammare. Det har vi märkt förut, säger Caroline Hällsjö Sander.

De senaste veckorna har sjukhuset arbetat intensivt för att förbereda sig för en eventuell strejk. Det faktum att sommaren närmar sig har inte gjort jobbet lättare.

– Jag är bekymrad över att strejken kommer precis före sommaren. Vi planerar vår verksamhet på så vis att vi gör lite mer sjukvård precis före sommaren, för att kunna ha en planerad neddragning i samband med semestrarna. Det har vi inte kunnat göra i år.

Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro intervjuas utanför Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Foto: Anna-Cajsa Torkelsson

Utanför sjukhusets huvudentré börjar sjuksköterskor samlas för en demonstration. Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro är på plats och bär på ett plakat med texten »Orka till pensionen«. Än så länge har arbetsgivarparten SKR, Sveriges Kommuner och regioner, inte velat möta förbundets krav, där den viktigaste punkten handlar om kortare arbetsvecka. Tidigare har Sineva Ribeiro sagt till tidningen Vårdfokus att konflikten kan »pågå hela sommaren om så krävs«. Hur det ska sluta vet i dagsläget ingen.

– Vi tar det här vecka för vecka, men om strejken blir långvarig kommer konsekvenserna att förvärras för varje vecka som går. Om vår tillgänglighet påverkas negativt blir köerna längre och längre. Det kommer vi få svårt att ta igen, säger Caroline Hällsjö Sander.

Runt 2 000 sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker har hittills tagits ut i strejk. Arbetsplatser som berörs är Skånes universitetssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Karolinska universitetssjukhuset, Linköpings universitetssjukhus, Norrlands universitetssjukhus, Danderyds sjukhus och Södersjukhuset.

Läkartidningen har varit i kontakt med ett flertal läkare som på olika sätt berörs av strejken. Ingen har dock velat uttala sig i media.

Läs också:
Vårdförbundet har gått ut i strejk
Vårdförbundet ökar pressen – strejkvarslar i fler regioner
Vårdförbundet varslar om strejk på storsjukhus – SKR kallar in medlare
Blockad i sommar oroar regioner
Sofia Rydgren Stale: »Allvarligt övertramp om regeln missbrukas«
Vårdförbundet hotar med strejk – missnöje med regionernas agerande
Operationer ställs in på flera håll efter Vårdförbundets blockad
Konflikten ställer ansvarsfrågor inom vården på sin spets 
SLF: »Vi ska inte agera på ett sätt som gynnar arbetsgivaren«