En rapport som Svenska läkaresällskapet tog fram förra året visade att minst 20 procent av sjukvårdens resurser slösas på vårdinsatser utan nytta för patienten. Nyligen konstaterade utredare på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin i Region Stockholm i en annan rapport att det krävs åtgärder och stöd på flera olika nivåer för att fasa ut sådan lågvärdevård eller onödig vård.

Nu ger regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att vara ett stöd till regionerna i arbetet med att göra just detta.

– Som patient kan det ofta upplevas som att man har fått god vård när många undersökningar och åtgärder genomförts. Mycket vård är dock sällan detsamma som rätt eller mest ändamålsenlig vård. Medarbetare i vården och regionerna behöver därför få stöd i att fasa ut stora delar av den lågvärdevård som ges. Åtgärderna ska vara baserade på bästa tillgängliga kunskap, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson i ett uttalande.

Socialstyrelsen ska nu, enligt uppdraget, identifiera vilka faktorer som har betydelse för att fasa ut vårdåtgärder. Man ska också kartlägga och klassificera vårdåtgärder utan patientnytta, med särskilt fokus på åtgärder som i de nationella riktlinjerna har prioritet »icke-göra«, skriver regeringen och hänvisar bland annat till Svenska läkaresällskapets arbete med Kloka kliniska val.

Socialstyrelsen ska sedan utveckla ett »verksamhetsnära« stöd till regionerna, med fokus på de områden där utfasning av lågvärdesinsatser väntas ge störst effekt i hälso- och sjukvården.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 10 december 2025.

Läs mer:
Sfam om Kloka kliniska val: »Hoppas få till en kulturförändring«
Rapport: Läkare kan inte bära hela ansvaret för att fasa ut onödig vård
Socialstyrelsen: Nu måste onödig och skadlig vård måste fasas ut
Ny SLS-rapport: Goda möjligheter att fasa ut onödig vård i Sverige
Översikt: Kloka kliniska val – att avstå det som inte gör nytta för patienten