Den ekonomiska situationen i Region Sörmland är minst sagt ansträngd. Resultatet för 2024 ser ut att landa på en miljard i underskott, vilket är sämre än budgeterat.

– Vi går mot ett ekonomiskt underskott på över en miljard kronor 2024, det är 140 miljoner sämre än budgeterat. Det innebär att vi nu tillsammans måste ta ansvar för hela regionens ekonomiska situation, även verksamheter som håller sin budget, säger Magnus Johansson, regiondirektör i Sörmland, i ett pressmeddelande.

Nästa vecka, den 18 juni, ska regiondirektören presentera en rad förslag på åtgärder för en ekonomi i balans.

– Det handlar bland annat om centraliserings- och flera omorganisationsförslag, begränsningar av remitteringar för utomlänsvård och ökat samarbete med grannregioner vad gäller olika administrativa funktioner, säger Magnus Johansson.

Andra förslag är att patientnära klinisk farmaci ska minskas vid sjukhusen och i primärvården, och att en sammanslagning av rehabiliterings-medicinska kliniken med Paramedicin Sörmland till en regionövergripande klinik ska utredas.

Samtidigt ska regiondirektören fatta ett så kallat verkställighetsbeslut om att genomföra en personalneddragning motsvarande två procent av personalstyrkan. Detta i linje med ett tidigare beslutat mål om att antalet anställda ska vara detsamma som 2019.

– Det innebär att regionens samtliga divisioner, staber och verksamhetsområden ska reducera sin personal och genomföra nödvändiga verksamhetsförändringar. Detta ska ske med minsta möjliga påverkan på kärnuppdraget. Jag förstår att det här beskedet skapar känslor och funderingar men jag är samtidigt övertygad om att vi tillsammans kommer hantera det på ett professionellt sätt, säger Magnus Johansson.

Regionsjukhuset Karsudden är helt undantaget från personalneddragningar.