Paolo Macchiarini vid en presskonferens sommaren 2023. Arkivbild: Rickard Jakbo

Det var i december som Paolo Macchiarinis advokat berättade för Dagens Nyheter att läkaren sannolikt skulle begära att få sitt fängelsestraff flyttat från Sverige till Spanien, det land som han varit boende i och har sin familj i. Så blev det, och i mars i år beslutade Kriminalvården i Sverige att en flytt av straffet till Spanien var lämpligt, och skickade därmed frågan till spanska myndigheter.

För att flytten verkligen skulle bli av, behövde även spanska myndigheter säga ja. Och det har de nu gjort.

Centrala brottmålsdomstolen i Madrid konstaterar att den svenska domen, i enlighet med en överenskommelse i EU, inte behöver anpassas då de brott som Paolo Macchiarini dömts för ger lika långt eller längre straff i Spanien. Domstolen skriver också i sitt beslut, som Läkartidningen tagit del av, att Paolo Macchiarini är en italiensk medborgare med hemvist i Spanien, där också fru och barn bor, och att han själv vill genomföra flytten. Sammantaget gör det att villkoren uppfylls.

Kriminalvården uppger att både Sverige och Spanien har möjlighet att ändra sina beslut till dess att straffet verkställts, men att det i dagsläget inte bedöms som sannolikt. Det är i nuläget inte klart när fängelsestraffet ska påbörjas.

Paolo Macchiarini dömdes förra året till fängelse i 2,5 år för tre fall av grov misshandel i det mycket uppmärksammade målet om syntetiska luftstrupar i tre patientfall där alla patienter avlidit. Hovrätten kom fram till att Paolo Macchiarini i samtliga fall avlägsnat deras luftstrupar och att patienterna orsakats kroppsskador och lidande. Man gick på så sätt på åklagarens linje att ingreppen inte har överensstämt med vetenskap och beprövad erfarenhet och att ingreppen inte kan vara straffria.

Paolo Macchiarini överklagade domen till Högsta domstolen. Men där tog den rättsliga processen stopp. HD nekade prövning i ärendet.

Mer om fallet finns på Läkartidningens samlingssida.

Läs även:
Paolo Macchiarini får svenskt ja till att avtjäna sitt straff i Spanien
Advokaten: Paolo Macchiarini vill avtjäna sitt straff i Spanien
HD nekar Macchiarini prövning