Avtalet innebär bland annat att fler som jobbar på obekväm tid får arbetstidsförkortningar, som mest 4 timmar per vecka, skriver Vårdförbundet.

Vårdförbundet skriver vidare att de inte har varit delaktiga i budet, eftersom de inte har fått förhandla med SKR, däremot att de fått igenom förbättringar sedan budet kom i går från medlarna.

»Vårdförbundets förbundsstyrelse har noga övervägt budet och begärt förbättringar. Efter att arbetsgivarna accepterat dessa fattade förbundsstyrelsen sitt beslut, trots att det inte innehöll förkortad arbetstid på 15 minuter som Vårdförbundet har yrkat på«, skriver Vårdförbundet.

Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet, betonar i sin kommentar att konflikten inneburit att man fått arbetsgivarsidan, SKR och Solona som företräder de kommunala företagen, att ändra sig.

– Vår konflikt har gett resultat. Tillsammans har vi förflyttat arbetsgivarna i arbetstidsfrågan. Från att arbetsgivaren sagt blankt nej till förkortad arbetstid ser vi nu att medlemmar som redan i dag jobbar i rotation kommer att få sänkt arbetstid. Dessutom kommer de som i dag har 40 timmar och jobbar natt komma ned till en arbetsvecka på 36 timmar. Vårt långsiktiga mål om en stegvis arbetstidsförkortning för våra medlemmar har påbörjats, säger hon i en presskommentar.

Fackförbundet framhåller att avtalet möter flera yrkanden som Vårdförbundet drivit. Här nämns att den omfattande övertiden ska utvärderas, och att en god löneutveckling för förbundets medlemmar säkras.

Ulf Olsson, ordförande för SKR:s förhandlingsdelegation och Sobonas föreningsstyrelse, konstaterar att det är mycket bra att ett avtal nu är på plats.

– Konflikten har dragit ut på tiden och inneburit stora påfrestningar i vården, säger han i ett pressmeddelande.

När det gäller arbetsmiljö och kompetensförsörjning, innehåller avtalet en del avsiktsförklaringar för att rekrytera och behålla medarbetare.

− Vi och Vårdförbundet har ett gemensamt intresse att stärka arbetsmiljön i verksamheterna. Ett hållbart arbetsliv är nödvändigt för att kunna behålla och rekrytera fler medarbetare. Nu intensifierar vi satsningarna och höjer ambitionerna ytterligare kring friskfaktorer och kompetensförsörjning, säger Ulf Olsson.

Det här är nya avtalet

Det här är innehåll i det nya avtalet, som gäller cirka 110 000 medarbetare från den 28 juni till den 31 mars 2025.

En garanterad löneökning på 3,05 procent. Utöver det har 0,25 procent avsatts till en arbetstidsförkortning i det centrala avtalet.

Avtalet som helhet ger Vårdförbundets medlemmar motsvarande märket på 3,3 procent.

Antalet timmar per vecka för heltidsanställd på ständig natt på vardagar, men inte söndag och helgdag, sänks från 40 till 36.

Heltidsanställda som arbetar rotation på vardagar 40 timmar per vecka, får sänkt veckoarbetstid till 36 timmar och 20 minuter respektive 34 timmar och 20 minuter, beroende på hur många nätter de jobbar.

Andelen nattpass för heltidsanställd vid rotationstjänstgöring på 36 timmar och 20 minuter, sänks från krav på minst 20 procent natt till minst 10 procent natt.

Parterna ska följa upp bestämmelsen om rotationstjänstgöring och tillämpning i förhållande till jour samt olika definitioner av tidsperioder för natt. Parterna ska också följa upp övergripande utveckling av övertid och mertid i regionsektorn för Vårdförbundets yrken.

Det tidigare kravet om avsteg från arbetstidslagen, med anledning av Nato-medlemskapet, tas bort ur avtalet.

Källa: Vårdförbundet och SKR.