Josefin Lind, generalsekreterare Läkare mot kärnvapen. Foto: Elisabeth Ohlson Wallin
Josefin Lind, generalsekreterare, Svenska läkare mot kärnvapen. Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

– Vi lämnade namnlistan till riksdagsledamöterna i det sammansatta försvars- och utrikesutskottet som berett frågan, säger Josefin Lind till Läkartidningen.

Redan i december 2023 undertecknade regeringen ett avtal om fördjupat försvarssamarbete mellan Sverige och USA, ett så kallat Defence Cooperation Agreement, DCA. Men innan avtalet kan träda i kraft så måste det godkännas av riksdagen.

I början av maj lade regeringen fram den proposition som riksdagen nu ska fatta beslut om. Propositionen innehåller ett antal lagändringar som reglerar förutsättningarna för amerikanska styrkors närvaro i Sverige. Enligt regeringen påverkar det nya samarbetsavtalet inte Sveriges ståndpunkt om att inte ha kärnvapen på svenskt territorium i fredstid.

Riksdagens sammansatta utrikes- och försvarsutskott föreslog i torsdags att riksdagen ska säga ja till regeringens proposition. Men Vänsterpartiet och Miljöpartiets ledamöter reserverar sig mot utskottets förslag. Miljöpartiet menar bland annat att frågan om kärnvapen lämnas öppen i DCA-avtalet.

Svenska läkare mot kärnvapen vill att samarbetsavtalet ska innehålla skriftliga garantier om att kärnvapen aldrig kan föras in eller placeras på svenskt territorium. Enligt organisationen har andra nordiska Natoländer som Finland, Norge och Island aktivt valt att inte ha kärnvapen stationerade på sitt territorium genom lagstiftning och skriftlig policy. Danmark har också tydlig skrivit in ett sådant förbud i sitt försvarssamarbetsavtal med USA.

– Problemet är inte att en stat kan påtvinga Sverige någonting, för det kan den inte. Problemet är att vi fortfarande inte kan lita på att den svenska regeringen håller Sverige kärnvapenfritt, i såväl i kris som i krig. Men det är inte heller tydligt att det gäller i fredstid då skrivningen säger att det i dagsläget inte finns skäl för kärnvapen i Sverige i fredstid. Men de skälen kan förändras imorgon, om ett år eller om fem år. Det är en otydlig och osäker politik, säger Josefin Lind enligt ett pressmeddelande

Josefin Lind tror att DCA-avtalet klubbas av riksdagen i morgon, men hoppas att det sker med vissa protester. Om avtalet godkänns så kommer organisationen att fortsätta arbeta med frågan.

– Då måste vi säkerställa att det blir en svensk lagstiftning, säger hon.