God och nära vård kan beskrivas som ett övergripande mål för en omställning som sker inom hälso- och sjukvården, där primärvården har en central roll.

I inbjudan till ett seminarium arrangerat av Läkarförbundet under Almedalsveckan i Visby i går, torsdagen den 27 juni, påpekades att: »I en majoritet av regionerna har primärvårdens resursandel stått stilla eller till och med minskat. I regionernas handlingsplaner för omställningen är det också otydligt om regionerna avser att förstärka primärvårdens resurser framöver, och i så fall hur.«

Och under seminariet påpekades att en undersökning gjord av Läkarförbundet visat att nästan hälften, 10 av 21 regioner, saknar ett beslutat mål om 1 100 invånare per fast läkarkontakt.

Christian Carlsson (KD), ordförande i riksdagens socialutskott, var kritisk till hur arbetet för en god och nära vård fungerar.

– Vi behöver höja ambitionerna, sade han, under det panelsamtal som utgjorde en stor del av seminariet.

Karin Sundin (S), riksdagsledamot och suppleant i Socialutskottet, menade att det kan vara svårt för regionerna att prioritera om, när de just nu samtidigt ska skära ner på vården.

– Då behöver man från nationell nivå faktiskt skjuta till pengar, sade hon.

Mattias Fredricson, som är avdelningschef på avdelningen för utveckling av hälso- och sjukvården på systemnivå, vid Socialstyrelsen, menade att ansvariga på olika nivåer av vården måste sluta upp kring arbetet och ta fler beslut, för att det ska lyckas.

– Det går framåt men det behöver gå lite fortare, sade han och påminde om att den egna myndigheten har i uppdrag att driva på arbetet.

När samtalet kom in på kommunernas viktiga roll i primärvårdsarbetet framhöll Sofia Rydgren Stale, ordförande i Läkarförbundet, att det behövs medicinskt ansvariga läkare i kommunerna.

– Där har man inte samma medicinska förutsättningar, sade hon.

Sofia Rydgren Stale passade också på att påminna om en faktor som inte nämndes så mycket i diskussionen.

– Jag tänker att omställningen står och faller ju med att det är bra arbetsmiljö och bra villkor, det är något slags grundplatta, sade hon.