Ärendet rör fallet med verksamhetschefen för operation, anestesi och Iva i Falun, Torbjörn Roos, som i våras varslades om att hans förordnande skulle avslutas i förtid. I den historien fanns oegentligheter, menade Dalarnas läkarförening. Föreningen pekade på en koppling till ett visselblåsarärende om misstänkt jäv gällande en chef över Torbjörn Roos, divisionschefen Tomas Riman.

Den här visselblåsaranmälan var gjord av en person i Torbjörn Roos verksamhet, och föreningen menade att petningen av verksamhetschefen var en repressalie för visselblåsarfallet och att regionen därmed brutit mot visselblåsarlagen.

Nu gör också en utredare från konsultfirman KPMG bedömningen att Region Dalarna har brutit mot visselblåsarlagen. De åtgärder som vidtagits mot Torbjörn Roos faller in under lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, och en verksamhetsföreträdare får inte vidta repressalier mot visselblåsare, konstaterar KPMG.

Utredningen bygger på intervjuer med olika personer, främst dem som var med vid ett möte mellan arbetsgivare och Torbjörn Roos i våras. Vid detta möte meddelades Torbjörn Roos att han förbrukat sitt förtroende efter att han gjort en anställning utan överprövning eller annonsering, vilket regionen krävt. Men i kallelsen till mötet tog divisionschefen Tomas Riman också upp visselblåsarärendet.

HR hade påpekat att visselblåsarärendet inte fick blandas in i frågan om Torbjörn Roos uppdrag. Tomas Riman säger i intervju med KPMG att han i efterhand insett att punkten inte skulle ha varit med i kallelsen, men menar också att han stämt av kallelsen med HR innan den skickades ut. Han tycker också att visselblåsaranmälan har använts mot honom i syfte att Torbjörn Roos och första linjens chefer på enheten inte ska behöva följa verkställighetsbeslut.

I intervju med KPMG säger HR att man varit tydlig med att visselblåsarärendet inte skulle tas upp på mötet. HR uppger också att det är troligt att många fler än Torbjörn Roos inte följt verkställighetsbeslut om anställningar, och att avsluta ett chefsförordnande på de grunderna inte hör till det normala.

Utifrån utredningen föreslår KPMG att arbetsmiljösituationen i hälso- och sjukvårdsförvaltningen utreds vidare. Firman påpekar också att mål om repressalier handläggs i arbetsdomstol och kan leda till skadestånd.

Hälso- och sjukvårdsdirektör Åsa Dedering kommenterar utredningen i Sveriges Radio P4 Dalarna.

– Vi tar utredningens slutsatser på största allvar. Alla ska känna sig trygga med att utnyttja visselblåsartjänsten.

Sedan tidigare är en arbetsmiljöutredning i gång på den aktuella kliniken. Om fler utredningar behövs på andra håll i sjukvården, lovar regionen att sådana ska genomföras. Region Dalarna ska också utbilda chefer i visselblåsarlagen.

Läkarföreningen välkomnar utredningen och ger regionen beröm för att man gjort en extern utredning, och inte bara en intern.

– Jag tycker att det är en bekräftelse till att vi som fackförbund har gjort ett bra arbete för vår medlems skull och även markerat att vi inte kan acceptera att man använder sig av – i det här fallet – visselblåsarlagen som en repressalie mot en enskild medarbetare, säger Daniel Svedin, ledamot i Dalarnas läkarförening, till P4 Dalarna.

Läkartidningen har sökt Region Dalarna med frågor om vad utredningen kan få för konsekvenser för Torbjörn Roos och Tomas Rimans uppdrag. Regiondirektör Anna Thörn svarar per mejl att arbetsgivaren nu har dragit tillbaka varslet av Torbjörn Roos. När det gäller Tomas Riman, som har varit tagen ur tjänst under utredningens gång, vill hon inte svara. »Framtiden för våra medarbetare tar vi direkt med medarbetarna«, skriver hon.

Läs även:
Kritiserad divisionschef tas ur tjänst medan visselblåsarutredning pågår
Ögonläkare delar kritiken mot chef i Dalarna – kräver ny jävsutredning
Extern granskning av visselblåsarfall i Dalarna efter Iva-chefens petning
Chef i Dalarna tvingas sluta i förtid – tusen underskrifter på protestlista