Regionens besparingar motsvarande 500 tjänster ligger fast och inom de närmaste veckorna kommer cirka 100 personer att få besked om uppsägning. Detta kommer dock inte att räcka för att möta det mycket allvarliga ekonomiska läget som regionen befinner sig i. De senaste beräkningarna i regiondirektörens rapport till regionstyrelsen pekar mot ett budgetunderskott på drygt 800 miljoner kronor i år.

S, V och C, som har en majoritet i fullmäktige, föreslår nu en skattehöjning i sitt förslag till budget nästa år.

– För att ta ansvar nu kan vi kan inte använda mer pengar än vad vi har, och därför föreslår vi som har majoritet i Region Värmland att skatten höjs med 60 öre eftersom vi tycker att hälso- och sjukvården i landet är underfinansierad, säger regionstyrelsens ordförande Åsa Johansson (S) till Läkartidningen.

Om regionfullmäktige godkänner budgeten kommer skatten alltså att höjas med 60 öre och nu hamna på 12,28 kronor per 100 intjänade kronor.

– Då alla regioner står inför samma problematik, hade jag personligen hellre sett att regeringen hade lagt till statsbidrag i paritet med de ökande kostnader som tillkommit på grund av inflationen de senaste åren.

Den socialdemokratiska regionrådet håller den moderatledda regeringen ansvarig.

– Regeringen har satt hela hälso- och sjukvården på svältdiet, och det kan inte fortsätta, säger hon och syftar på att regeringen inte har räknat upp statsbidragen med inflationen.

Regionen har fått tillfälliga medel för 2024 men de räcker inte alls, menar hon.

– Allt vi får är förstås bra, men det räcker inte och vi tror inte vi kommer att få så mycket att vi kan behålla det utbud av hälso- och sjukvård som vi har i Värmland. Därför föreslår vi en skattehöjning.

Den borgerliga opposition i Region Värmland har lagt ett eget förslag där man i skarpa ordalag motsätter sig skattehöjningen.

»Det innebär, om det genomförs, att värmlänningarna får bland de högsta skatterna i landet. Värmlänningarna är redan fattigast i landet. En höjning av regionskatten drabbar de allra sämst ställda mest och gör dem ännu fattigare«, skriver M, KD och L och framhåller att skattehöjningen kommer att påverka tillväxt, arbetstillfällen och befolkningsutveckling negativt.

Det centralt lagda varslet på 100 tjänster kvarstår. Vilka som slutligen kommer att sägas upp väntas bli klart inom ett par veckor.

Kan det bli fler än 100 som varslas?

– Absolut. Får vi inte fortsatt ta del av de extra statsbidragen, varav vi för i år fått 176 miljoner, kan vi behöva varsla fler. Vi vet mer när regeringen lägger sin budget inför nästa år, säger Åsa Johansson (S).

Läkartidningen har sökt regeringsföreträdare på Finansdepartementet och Socialdepartementet för en kommentar till kritiken.

Fakta om Region Värmlands besparingar

Regionen har sedan 2023 arbetat med olika sparåtgärder och av en rapport till regionstyrelsen framgår att målet på en kostnadsminskning på en halv miljard kronor kommer att nås med full effekt nästa år. Hittills har man kunnat räkna hem 250 miljoner i minskad bemanning, mycket på grund av naturliga avgångar och omflyttning av personal, och 130 miljoner kronor beräknar man kunna spara i ”allmän återhållsamhet”, avgifter och utbudsförändringar, samt energieffektivisering och licensoptimering, vilket framgår av en regiondirektörens senaste rapport till regionstyrelsen.
Där framgår också att senaste prognostiserade budgetunderskottet för hela 2024 är på 826 miljoner kronor, 726 miljoner kronor sämre än budgeterat. Majoritetens och oppositionens förslag till budget kan nås här.