Anledningen till att vårdvalet blir kvar i sin nuvarande form är resultatet av en fördjupad analys som hälso- och sjukvårdsförvaltningen gjort – och som nämnden har lyssnat på. Analysen visar att det inte är möjligt för den regionägda vården att överta vårduppdraget i sin helhet, då både resurser och ekonomiska möjligheter saknas.

Vårdvalet specialiserad neurologi har länge haft svårt med tillgängligheten, bland annat för nybesök.

Utredningen har också tagit upp medicinska framsteg inom området där nya effektiva behandlingar skapat en efterfrågan. Behovet av neurologisk specialistvård överlag har således varit större än tillgången, och patienter har fått vänta på vård.

För att råda bot på detta har hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm beslutat att bygga ut vården i egen regi med upp till tre miljoner kronor till Centrum för neurologi (Akademiskt specialistcentrum) och Södertälje sjukhus, som får ett nytt uppdrag inom öppenvårdsneurologi.

Läs även:
Region Stockholms vårdval bantas och stöps om – fem försvinner helt