Så länge de fackliga förhandlingarna har pågått har Torbjörn Roos inte velat uttala sig offentligt. Men nu, när förhandlingarna har gått i mål för hans del och det är klart att han får fortsätta sin chefstjänst, väljer Torbjörn Roos att öppna upp om den gångna månaden.

Torbjörn Roos. Foto: Privat

– Det har varit ofantligt frustrerande att befinna sig i ett vakuum och inte veta om jag får vara kvar. Jag har agerat på ett sätt som jag tycker är rätt och bra, fast när det är uppenbart att min chef inte tyckt det har jag förstås tagit mig en extra funderare. Men när jag speglar det i allt stöd jag har fått landar jag ändå i att jag har gjort något gott. Då är det lite lättare att stå stabilt, säger han.

I maj rapporterade Läkartidningen att Torbjörn Roos, som är verksamhetschef för operation, anestesi och Iva i Falun, varslats om att hans förordnande skulle avslutas i förtid. Beskedet ledde till protester från flera håll. Facket menade att det hela var rena repressalier från Torbjörn Roos närmaste chef, Tomas Riman, efter att det inkommit en visselblåsaranmälan om misstänkt jäv kopplat till Tomas Riman själv.

Tidigare i veckan pekade en extern utredning på att Region Dalarna brutit mot visselblåsarlagen i samband med varslet. De åtgärder som vidtagits mot Torbjörn Roos kan i lagens mening vara att betrakta som en repressalie, enligt utredarna, vilket inte är tillåtet. Därefter drogs varslet tillbaka.

– Det känns givetvis bra, för jag vill ju fortsätta och jag vill bidra, säger Torbjörn Roos.

Men även om saken är utagerad när det gäller hans egen tjänst tror han att det finns mycket att jobba vidare med inom organisationen. Bland annat skulle han vilja se högt i tak för olika åsikter.

– Jag har varit väldigt vokal och uttryckt att jag tycker att man fattar beslut som skadar verksamheterna, att man sparar sönder vården.  Den diskussionen borde vara möjlig att ta, men jag har blivit besvärlig där. Det har säkert bidragit till att jag blev varslad. Ju mer pressad den ekonomiska situationen blir och ju mer auktoritär ledningen blir, desto jobbigare är det med sådana som inte rättar in sig i ledet.

Men Torbjörn Roos har svårt att säga om han verkligen känner sig lugnare av beskedet att han får vara kvar.

– Vilken bra fråga. Förutsättningen för att föra en dialog är nog lite bättre. Men jag vet inte om vi egentligen befinner oss någon annanstans i dag än när varslet lades på mig. Jag tror att vi har ett fortsatt behov av att föra diskussioner, närma oss varandra och försöka bygga någonting tillsammans.

Läkarföreningen fortsätter också att förhandla med regionen om brott mot visselblåsarlagen och brott mot förhandlingsskyldigheten, skriver ledamoten Daniel Svedin. »Arbetsgivaren är enig med oss om att brott mot visselblåsarlagen föreligger, men vi är oeniga om skadeståndet. Det handlar om ett sexsiffrigt belopp.«

Divisionschefen Tomas Riman togs ur tjänst i samband med att den externa utredningen inleddes. Huruvida han får återgå i tjänst eller inte har regiondirektör Anna Thörn inte velat svara på: »Framtiden för våra medarbetare tar vi direkt med medarbetarna«, skriver hon i ett mejl till Läkartidningen.

Läs också:
Utredning pekar på att Dalarna brutit mot visselblåsarlagen
Kritiserad divisionschef tas ur tjänst medan visselblåsarutredning pågår
Ögonläkare delar kritiken mot chef i Dalarna – kräver ny jävsutredning
Extern granskning av visselblåsarfall i Dalarna efter Iva-chefens petning
Chef i Dalarna tvingas sluta i förtid – tusen underskrifter på protestlista