Debatten om framtiden för Sollefteå sjukhus, egentligen sjukhusstrukturen i Västernorrland, pågick i drygt sex timmar under regionfullmäktiges möte i går innan klubban slutligen föll. Fullmäktige röstade för att gå vidare och utreda det förslag där all opererande verksamhet flyttas från sjukhuset.

Till grund för beslutet ligger den hårt kritiserade konsultrapport som Ernst & Young lade fram under våren. Där föreslås, som ett av flera alternativ, att verksamheten i Sollefteå reduceras och fokuseras på vård av äldre multisjuka patienter, samtidigt som högspecialiserad somatisk vård ska koncentreras till Sundsvall och Örnsköldsvik. Det var alltså det förslaget regionfullmäktige valde att gå vidare med.

Både utredningen och förslaget har mött kritik, bland annat från läkarhåll.

– En nedmontering av den akuta vården som det här förslaget beskriver, skulle innebära att man inte har tillgång till akutvård i en stor del av länet. Därför måste man säkra flera delar i vårdkedjan, innan man kan genomföra det här patientsäkert, sade bland annat Lars Rocksén, Läkarförbundets vice ordförande och läkare i Västernorrland, till SVT Nyheter Västernorrland.

Diskussionen i fullmäktige var stundtals mycket hätsk. Mattias Rösberg från Sjukvårdspartiet drog paralleller till nazistiske lägerläkaren Josef Mengeles och hans beslut kring liv och död.

– Jag ser ondska här, sade Mattias Rösberg från talarstolen.

De senaste veckorna har frågan även lett till att tre regionråd från majoritetspartierna S och M lämnat sina poster i kritik mot partiernas hållning i frågan.

Gårdagens beslut innebär att en fördjupad utredning ska påbörjas under hösten. Tidigast i slutet av året ska man fatta beslut om den framtida sjukhusstrukturen.

Läs mer:
»Stora brister« i rapport om framtiden för Sollefteå sjukhus
Rocksén: Förslag att avveckla viss vård i Sollefteå inte förankrat
Sollefteå sjukhus får vänta på besked