EU:s arbetstidsdirektiv får stora konsekvenser för sjukhusen i Region Kronoberg, har en utredning slagit fast. Med de nya kraven får den totala arbetstiden vara maximalt tretton timmar per dygn, något som skapar luckor i schemat. Framför allt blir det svårt att bemanna jour och beredskap med den läkarbemanning regionen har i dag. Vid sitt senaste sammanträde beslutade därför regionfullmäktige att sätta av 40 miljoner kronor för att kunna öka läkarbemanningen.

– Det här är ett nödvändigt och välkommet tillskott, och våra verksamheter kommer att starta rekryteringen av fler läkare inom kort. Målet är förstås att skapa en stabil läkarbemanning på båda sjukhusen i Region Kronoberg, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Ida Eriksson (M) i ett pressmeddelande.

Främst ska pengarna gå till läkare som vill jobba på sjukhuset i Ljungby. 19 av de 22 läkare som regionen hoppas kunna anställa ska stationeras där, rapporterar SVT Nyheter Småland.

Regionen och Kronobergs läkarförening har ett lokalt förhandlat undantag, men avtalet löper snart ut och senast den 1 oktober behöver läkarna därför rekryteras. Men det kommer bli en utmaning, menar Ida Eriksson.

– Läkare växer inte på träd, säger hon till SVT.

Skulle regionen misslyckas med att locka fasta läkare kommer man att söka hyrpersonal.

– Men även med hyrpersonal kan det bli en utmaning att få tag på så många läkare. I sista läget kan det bli aktuellt att se över vilken vård vi kan bedriva. Då får vi se över vårdutbudet, vad vi klarar att hålla i gång, säger Ida Eriksson.

Läkarföreningens ordförande Johan Danielsson tror inte att man på så kort tid kan förvänta sig att kunna anställa alla läkare som behövs, men gläds åt satsningen eftersom det nu i alla fall finns ekonomiska förutsättningar, säger han till SVT.

De nya reglerna om dygnsvila har gällt läkare sedan den 1 februari i år.

Läs också:
Arbetstidsnämnden har ökat takten efter ordförandeavhopp och oenighet
Alla som ansökt om dispens för sommaren kommer att få grönt ljus
Stor oro inom SFAI efter nya regler – eldprovet väntas till sommaren