Efter drygt två månader avslutades konflikten under fredagen och de nattarbetande Vårdförbundsmedlemmarna fick en arbetstidsförkortning. Men av de första kommentarerna att döma var det inte en tydlig seger för fackföreningen.

– De är lite blandade känslor. Vi fick ju inte till de 15 minuter om dagen som var viktiga för oss, det är man ju besviken på. Men jag är väldigt glad som ordförande att vi satt arbetstidsmåttet på kartan, säger Vårdförbundet Örebros lokala ordföranden Ulrika Hedelind till Sveriges Radio P4 Örebro.

– Vi har också visat, med den blockad vi haft mot övertid, hur mycket våra medlemmar jobbar övertid, och hur beroende vården är av att vi jobbar övertid, fortsätter hon.

Martin Håland, avdelningsordförande för Vårdförbundet i Västra Götaland är också glad, speciellt då arbetsgivarsidan hävdade att en arbetstidsförkortning skulle få katastrofala följder.

– Ändå har vi lyckats få med det i avtalet. Det är en seger. Samtidigt är jag inte helt nöjd, vi hade velat att alla medlemmar omfattades, säger han till SVT Nyheter Väst.

Konkret betyder arbetstidsförkortningen att antalet timmar per vecka för den som är heltidsanställd och ständigt jobbar natt på vardagar sänks från 40 till 36 timmar. Enligt SKR  sänks arbetstiden med två timmar per vecka för en del av de anställda som delvis arbetar natt.

Enligt förhandlingschefen på de kommunala bolagens arbetsgivarorganisation Sobona innebär resultatet av konflikten att omkring 5 500 till 6 000 medlemmar kommer att få kortare arbetstid från och med november.

– Det blir en utmaning för regionerna att fylla de här timmarna som nu försvinner, men de har ju lite tid på sig att förbereda sig, säger Sobonas John Nilsson till Vårdförbundets tidning Vårdfokus.

Till samma tidning säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro att hon är mest nöjd med att förbundet lyckats få frågan om arbetstidsförkortning på agendan. På frågan om vilka medlemmar som kommer att vara missnöjda med avtalet svarar hon att det är de som jobbar dagtid.

– De som jobbar dagtid och inte får någon arbetstidsförkortning. Men till dem vill jag säga att vi släpper inte det här. Om sex månader är det en ny avtalsrörelse och då ska vi hålla fast i frågan, säger Vårdförbundets ordförande till Vårdfokus.

Ledande företrädare från flera regioner kommenterar upplösningen med att de är lättade och att de tackar alla som arbetat med att hantera konflikten på olika nivåer. Samtidigt vittnar kommentarerna om att allt inte är frid och fröjd i och med att konfliktåtgärderna upphört.

– Våra medarbetare behöver få en förtjänt vila under semestern. Samtidigt är vården fortsatt ansträngd och vi behöver säkerställa att de som behöver vård under sommaren också får det, säger Region Västmanlands hälso- och sjukvårdsdirektör Lars Almroth i en presskommentar.

I Västra Götalandsregionens nyhetskanal VGR-fokus skriver hälso- och sjukvårdsproduktionsdirektören Kaarina Sundelin att medarbetarna behöver semester, men också att arbetet med att hantera till exempel operationer och bokade besök som skjutits upp på grund av konflikten måste fortsätta.

Läs mer:
Strejken över – parterna överens

Vårdförbundets nya avtale med SKR och Sobona

Avtalet gäller cirka 110 000 medarbetare och sträcker sig fram till den 31 mars 2025.
Ger en garanterad löneökning på 3,05 procent. Utöver det har 0,25 procent avsatts till en arbetstidsförkortning i det centrala avtalet.
Avtalet som helhet ger Vårdförbundets medlemmar motsvarande märket på 3,3 procent.
Antalet timmar per vecka för heltidsanställd på ständig natt på vardagar, men inte söndag och helgdag, sänks från 40 till 36.
Heltidsanställda som arbetar rotation på vardagar 40 timmar per vecka, får sänkt veckoarbetstid till 36 timmar och 20 minuter respektive 34 timmar och 20 minuter, beroende på hur många nätter de jobbar.
Andelen nattpass för heltidsanställd vid rotationstjänstgöring på 36 timmar och 20 minuter, sänks från krav på minst 20 procent natt till minst 10 procent natt.
Parterna ska följa upp bestämmelsen om rotationstjänstgöring och tillämpning i förhållande till jour samt olika definitioner av tidsperioder för natt. Parterna ska också följa upp övergripande utveckling av övertid och mertid i regionsektorn för Vårdförbundets yrken.
Det tidigare kravet om avsteg från arbetstidslagen, med anledning av Nato-medlemskapet, tas bort ur avtalet.
Källa: Vårdförbundet och SKR.