Den omtalade satsningen på ett nytt sjukhus i stadsdelen Räppe i Växjö slopades förra sommaren då kostnaderna började skena. I stället ska det befintliga lasarettet rustas upp. Men planerna skapar oro bland läkarna på kvinnokliniken, rapporterar Smålandsposten. Gynavdelningen, som ligger intill BB och förlossningen, tvingas flytta till en annan våning i samband med renoveringen av neonatalavdelningen. Specialistläkaren Jennie Ronéus säger till tidningen att patientsäkerheten kan hotas när vården och personalen splittras.

– Avståndet kommer bli mycket längre för läkarna som behöver springa mellan aborter och akuta jourfall till förlossningen.

Hon befarar vårdskador för både barn och mammor, då det kommer att ta flera minuter för personalen att förflytta sig mellan avdelningarna. En risk- och konsekvensanalys har också pekat på allvarliga risker med en flytt, enligt tidningen. Men Thomas Aronsson, tillförordnad sjukhuschef, tonar ner farorna med ökade avstånd.

– Chefsläkaren har bedömt att det inte har någon stor betydelse för patientsäkerheten. Det får man väga mot att inte vara i renoveringsmiljö, säger han.

Läs också: 
Slopade sjukhusbygget i Växjö ger minusresultat för Region Kronoberg
Region Kronoberg vänder – inflation stoppar nytt sjukhusbygge i Växjö