Enligt Hjärt–lungfondens statistik sker varje år omkring 440 drunkningsolyckor, varav hälften med dödlig utgång och fler skulle räddas om det fanns hjärtstartare vid badplatsen.

– För den som drabbas av hjärtstopp i samband med drunkning är tidig behandling med hjärt–lungräddning och hjärtstartare det enda sättet att rädda liv. Om en hjärtstartare används inom 3–5 minuter är överlevnadschansen för den som drabbas upp till 70 procent, säger Hjärt-lungfondens generalsekreterare Kristina Sparreljung i ett pressmeddelande.

Årligen drabbas uppskattningsvis 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp utanför sjukvården, varav omkring 600 överlever enligt Hjärt–lungfondens statistik. Vid millennieskiftet överlevde drygt 100 och chansen att överleva skulle öka ytterligare med fler hjärtstartare, säger John Pernow, ordförande för Hjärt-lungfondens forskningsråd, i pressmeddelandet.

– Ju tidigare stöt desto större chans att överleva. Tyvärr ser vi att många drabbade inte har en hjärtstartare uppkopplad innan ambulansen kommer fram och det vill vi ändra på. Hjärtstartare måste finnas på fler platser där människor befinner sig.

Undersökningen gick ut till alla landets 290 kommuner, varav 128 svarade.