Det uppdrag som Läkemedelsverket, Giftinformationscentralen, Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna fick i mars 2023 har nu förlängts till slutet av nästa år, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Bakgrunden till kampanjen, som regeringen anser har fått ett stort genomslag, är att användningen av lustgas i berusningssyfte har ökat bland barn och unga de senaste åren, vilket har lett till att Giftinformationscentralen har fått fler samtal som rör berusning med lustgas.

– Att berusa sig med lustgas kan leda till allvarliga och i värsta fall kroniska skador. Det är av stor vikt att riskerna med lustgas blir kända och uppmärksammade, och därför förlänger vi det pågående informationsuppdraget, säger socialminister Jakob Forssmed, i pressmeddelandet.

Läs mer:
Allvarliga och mångfasetterade följder av användning av lustgas
Allt fler samtal från sjukvården till Giftinformationscentralen