Ett stort antal ärenden kom in till Karolinska universitetssjukhusets visselblåsartjänst efter att förlossningschefen Karin Pettersson avskedades i våras. Eftersom många av dem rörde ledningens agerande bedömde sjukhuset att en extern part behövde utreda larmen. Advokatbyrån Mannheimer Swartling fick uppdraget att gå igenom runt trettio ärenden. Uppdraget gick inte ut på att utreda om avskedandet av Karin Pettersson var rätt eller inte, utan handlade dels om anmälningar som rör påstådda missförhållanden på Tema kvinnohälsa och hälsoprofessioner, dels om sådant som rör hur anmälningar i visselblåsartjänsten hanteras. I sin rapport konstaterar advokatbyrån att inga av påståendena i anmälningarna kan anses styrkta, men riktar ändå kritik mot sjukhuset på några punkter. Redan på rapportens första sida framkommer att det finns en »djup förtroendekris« mellan delar av medarbetarkollektivet och den tidigare ledningen för temat, HR och rättskansliet.

Flera av de anmälningar som advokatbyrån gått igenom rör påståenden om att sjukhusets visselblåsartjänst är rättsosäker, då två av tre funktioner som tar emot anmälningarna bemannats av en och samma person, som dessutom har andra höga tjänster på Karolinska universitetssjukhuset. »Det faktum att en av mottagarna har flera roller inom Karolinska utgör inte ett formellt hinder mot att personen, i egenskap av en av dessa roller, ansvarar för att ta emot anmälningar i Karolinskas visselblåsartjänst«, skriver advokatbyrån utan att namnge någon. Samtidigt är det ett problem om de anställda inte uppfattar visselblåsartjänsten som rättssäker, eftersom det kan göra att man avstår från att slå larm, enligt utredarna.

Ytterligare ett antal anmälningar påstår att en person har missbrukat sina roller inom Karolinska för att stänga av och utreda en chef, och använt sig av visselblåsartjänsten för att få chefen, vilken förefaller vara Karin Pettersson, avskedad. Inte heller detta har kunnat styrkas. Däremot har advokatbyrån synpunkter på processen bakom avskedandet av en chef, även här av allt att döma Karin Pettersson, då man menar att det hela har skötts »omotiverat forcerat«. »Beslutet att underrätta och varsla om tilltänkt avskedande samtidigt som chefen stängdes av och en extern utredning nyligen hade inletts förtjänar enligt vår mening viss kritik, eftersom kronologin får anses avvika från vad som är sedvanligt.« Det framstår för utredarna som »något ologiskt« att man strax före varslet inledde en extern granskning för att faktagranska omständigheterna. »En sådan utredning borde rimligen redan vara genomförd när arbetsgivaren underrättar och varslar om tilltänkt avskedande«, skriver utredarna. Samtidigt tillägger de att en intern utredning redan hade genomförts, vars resultat sjukhuset ansåg pekade starkt på att det fanns laglig grund för att avskeda chefen.

Sjukhusets styrelseordförande Göran Stiernstedt ser det som »bekymmersamt med förtroendeklyftan som framskymtar mellan rättskansliet och verksamheten«, säger han i en intervju med DN.

– Det är något som vi behöver åtgärda omgående.

Dagens Medicins fråga om huruvida utredningen kan påverka situationen för Karin Pettersson eller den kritiserade chefen Per Mattsson vill han inte svara.

Läkartidningen har varit i kontakt med Karin Pettersson som inte vill kommentera utredningen i det här läget.

Läs också:
Han vill ta itu med tystnadskulturen på Karolinska – anklagas nu själv 
Handlingsplan mot tystnadskultur ska reda i problemen på Karolinska
Karin Pettersson: »Jag var naiv och trodde att det skulle sluta med en tillsägelse«
Förundersökning inledd – men ingen misstänkt i fallet Karin Pettersson