Efter en turbulent period med ett stort antal uppsägningar tillsatte Karolinska universitetssjukhuset förra våren en extern granskning av förlossningsvården. Utredarna Göran Lingman och Andrea Borgström presenterade sin rapport i en Powerpoint-presentation några månader senare, där de bland annat slog fast att arbetsmiljön var dålig, med hög arbetsbelastning och ett negativt ledarskap. Men den skriftliga rapporten skickades hem till den dåvarande sjukhusdirektören Björn Zoëga, och diariefördes först nästan ett år senare. Då hade ett stort antal förfrågningar om rapporten kommit in i samband med debatten kring förlossningschefen Karin Petterssons avskedande.

Hela förfarandet tolkades av en läkare som att sjukhusdirektören hade »velat hålla rapportens innehåll hemligt och att det inte var ett misstag att den inte diariefördes«, enligt den JO-anmälan som gjordes.

I ett svar till Justitieombudsmannen ger nu sjukhuset sin syn på saken. De externa utredarna var i själva verket interna, då de under granskningen var timanställda. Björn Zoëga betraktade det material de levererade som internt arbetsmaterial och därför diariefördes det inte. Både åtgärdsplanen och summeringen innehöll nämligen ofullständiga meningar, med utredarnas kommentarer av typen »Ska vi ha med detta?«, skriver sjukhuset. Texterna tolkades alltså inte som slutliga produkter. »Det är dock värt att notera att olika syn föreligger på handlingarnas status, då utredarna själva anser att de aktuella handlingarna var tänkta att utgöra en slutrapport.«

Trots att det, enligt sjukhusets mening, var korrekt att inte diarieföra handlingarna »ter det sig olyckligt« att handlingarna skickades till Björn Zoëgas hemadress.

I april i år inhämtades handlingarna från utredarna. Då dessa inte längre var anställda av sjukhuset utgjorde dokumenten allmänna handlingar som sedan dess har kunnat begäras ut, skriver sjukhuset. Att det ändå har tagit tid att få ut rapporten beror på den höga arbetsbelastningen på registraturen under våren. Karolinska universitetssjukhuset beklagar att det har dröjt och skriver att rutinerna har justerats för att registratorerna ska kunna hantera utlämnanden vid högt tryck.

Läs också:
JO granskar Karolinska – kritisk rapport diariefördes först efter ett år
Rapport varnade för bestraffningar: »Karolinska struntar i resultaten«