Tidningen har ställt frågor om beläggning och söktryck på sjukhusen i regionerna, och 19 av 21 regioner har svarat. När det gäller vårdplatsläget svarar flera regioner att det är ansträngt. När det gäller Region Värmland är det till och med mycket ansträngt.

– Vi har haft ett högt söktryck efter midsommar och ett mycket ansträngt läge. För närvarande har vi extra vårdplatser öppnade och läget är fortsatt ansträngt, säger Göran Karlström, medicinskt ledningsansvarig för hälso- och sjukvården i Region Värmland, till Dagens Medicin.

Även Region Norrbotten har ett läge som är »mer ansträngt än det brukar vara« som regionens hälso- och sjukvårdsdirektör Pia Näsvall uttrycker det. En anledning är att man inte kan använda hyrpersonal som tidigare, då man under våren blev en del av det nationella hyrbemanningsavtalet.

– Det är färre vårdplatser än vad vi brukar ha, och framför allt färre än vad vi skulle behöva ha för att läget ska vara bra, säger Pia Näsvall.

Även Västra Götalandsregionen, Region Västerbotten och Skånes universitetssjukhus har ett utmanande eller ansträngt vårdplatsläge.

Andra tecken på det ansträngda läget under sommaren är att Region Västmanland gick upp i stabsläge på grund av brist på vårdplatser den 25 juni, och sedan befann sig i stabsläge till den 1 juli. Även Visby lasarett gick upp i stabsläge på grund av bemanningsproblem under några dagar i början av juli.

Flera regioner och sjukhus svarar att vårdplatsläget är ansträngt, samtidigt som de framhåller att detta är ett sorts normalläge för sommarperioden. Den bilden ges av Region Dalarna, Region Jämtland Härjedalen, Ängelholms sjukhus och Lasarettet i Enköping. Även Region Stockholm skulle kunna räknas in denna kategori, då »läget är ansträngt i delar av vården, men hanterbart«, som regionens chefläkare Patrik Söderberg säger i en kommentar.

Region Jönköpings län, Region Östergötland, Länssjukhuset i Kalmar och Västerviks sjukhus ger bilden av att vårdplatsläget och beläggningen inte är särskilt utmanande eller i alla fall inte exceptionellt.

När det gäller söktrycket på akutmottagningarna anger de flesta som svarat på tidningens frågor att det är normalt jämfört med tidigare år. Men i till exempel Region Värmland och Region Jämtland Härjedalen, samt på sjukhusen i Kristianstad och Hässleholm, är söktrycket relativt högt.

*Efter publiceringen hörde flera läkare av sig och berättade om ett mycket ansträngt läge i Östergötland och representanter för regionledningen har medgett en för ljus bild.

Läs mer:
Vårdplatskris i Östergötland – tuff kritik från läkare mot för ljus bild

Stabsläge på Visby lasarett – färre vårdplatser trots högt turisttryck