En läkare möter en patient genom en så kallad »holobox«. Foto: Holoconnects

Hologram, ett slags avancerade 3D-bilder eller -videor, blev en snackis bland annat när popgruppen Abba häromåret började ge virtuella konserter, där de uppträdde i form av hologram av sig själva på 1970-talet. Och i takt med att tekniken utvecklas dyker också nya användningsområden upp. Crescent regional hospital i Lancaster i Texas erbjuder sedan i maj patienter att träffa läkare via en så kallad »holobox«, rapporterar New York Times. I den två meter höga lådan syns en realistisk 3D-video av läkaren, som befinner sig någon helt annanstans med sin kamera och sina skärmar.

Foto: Holoconnects

Sjukhusets vd, Raji Kumar, ser flera fördelar med hologrammen. Förutom att patienterna verkligen får känslan av att läkaren är på plats gör den stora skärmen och den avancerade kameran att läkaren kan se patientens hela kropp, vilket underlättar vid bedömning av exempelvis gång och rörlighet.

Men andra är skeptiska till om det verkligen är bättre med ett hologrambesök än andra digitala alternativ som Zoom eller Facetime.

– Jag känner inte till några data som stödjer tanken att detta skulle förbättra kvaliteten på besöket, mer än ett vanligt telemedicinskt besök, säger Eric Bressman, biträdande lektor i medicin vid University of Pennsylvania, till New York Times.

Till skillnad från vanliga videosamtal som kan ske från patientens hem måste också patienter som vill besöka en hologramläkare fortfarande ta sig till mottagningen. Dessutom är priset högt. I nuläget går en »holobox« på motsvarande närmare 450 000 kronor, plus en årlig kostnad på nästan 20 000 kronor. Men för vd Raji Kumar är inte prislappen det viktigaste.

– Det handlar mer om patientkvalitet, engagemang och att leverera bättre service till patienten, säger hon.

Läs också:
Uppsala och Örebro i projekt för att lära läkarstudenter mer om AI
Chat GPT tio gånger snabbare på anteckningar än läkare i ny studie
Arbetsmiljöforskare: Medarbetarna måste involveras i digitaliseringen
Forskare ser inte tydliga besparingar med ny digital teknik i sjukvården