Operations- och anestesisjuksköterskorna på avdelningen sa upp sig i mitten av juni på grund av hög arbetsbelastning, omfattande nattberedskap och utebliven löneutveckling och redan förra året uppmärksammade Arbetsmiljöverket problemen på avdelningen och kritiserade verksamheten då arbetssituationen riskerade personalens hälsa, skriver Helsingborgs Dagblad.

Nu har 186 läkare har slagit larm då de befarar att patientsäkerheten hotas när sjuksköterskorna slutar senare i sommar.

En av de läkare som har undertecknat det öppna brevet är överläkaren Anna Börjesson, som säger till Helsingborgs Dagblad att konflikten mellan arbetsgivaren och sjuksköterskorna kommer att få stora konsekvenser.

– Vi kommer att se en ökad sjuklighet och fler dödsfall, det är min bedömning, säger hon till tidningen.

Överläkare Kristine Hagelsteen, som även hon jobbar på den aktuella avdelningen, är också orolig.

– Vi är på barnens sida, men om sjuksköterskorna försvinner kommer det att innebära stora risker för livslånga skador, säger hon till Helsingborgs Dagblad.

– Det känns ovärdigt ur barnperspektivet, säger hon också till tidningen.

Sjukhusledningen säger att man inte har kunnat rekrytera tillräckligt med personal för att avlasta sjuksköterskorna på den aktuella avdelningen och hoppas att de ändå kan förmå sjuksköterskorna som har sagt upp sig att stanna kvar. Sjukhusledningen håller också med om att avhoppet kan orsaka problem, rapporterar tidningen.

Nu funderar de på att hitta andra lösningar, exempelvis att ta hjälp av andra sjukhus.

De 186 läkarna som har undertecknat det öppna brevet menar att det inte är något godtagbart alternativ, då patientsäkerheten hotas när svårt sjuka och skadade barn måste transporteras långa sträckor för operation eller intensivvård.