Nedskärningen innebär att kliniken kommer att ha 5,5 vårdplatser per 100 000 invånare, skriver läkarna. Detta kan jämföras med att det i hela landet förra året fanns 29 vårdplatser per 100 000 invånare inom vuxenpsykiatrin, enligt statistik som Sveriges Kommuner och regioner (SKR) har sammanställt.

»Vi som är överläkare med bakjoursansvar har det yttersta medicinska ansvaret och vi är förtvivlade,« skriver de i debattartikeln.

De skriver också att invånarna i upptagningsområdet inte får samma vård som genomsnittssvensken eller ens invånarna i resten av Skåne. »Vi kommer inte att kunna upprätthålla den medicinska säkerheten.«

Debattartikeln skrevs efter att överläkarna vid upprepade tillfällen uttryckt sin oro för politiker och tjänstemän i regionen.

»Vi har skrivit brev till politiker, bjudit in politiker och tjänstepersoner till dialog, skickat insändare, kommit med förslag och idéer till alternativa lösningar,« skriver de.

Då läkarna inte har fått gehör har deras arbete allt mer kommit att handla om att »släcka bränder« samtidigt som kompetens som en gång fanns har gått förlorad och att det kommer att bli allt svårare att återuppbygga verksamheten igen i framtiden ju mer som skärs ned nu.

Och trots att man har infört alternativa lösningar som psykiatriambulans och mobilt team går det inte att kompensera för det minskade antalet vårdplatser, bland annat eftersom de alternativa lösningarna bara kan användas dagtid, måndag till fredag, skriver de i debattartikeln.

Läkartidningen har försökt nå Region Skåne för en kommentar.