Enligt sjukhusledningens förslag ska varje sjuksköterska få ansvar för åtta, istället för som nu sex, inneliggande patienter på de två medicinavdelningarna.

Läkarna anser att det redan nu är stressigt för sjuksköterskorna att hinna med arbetsuppgifterna. Det är därför ett dåligt förslag att öka arbetsbelastningen.

– Vi har på grund av arbetsbelastningen svårt att bemanna upp medicinavdelningarna, framför allt är det brist på sjuksköterskor, säger Jakob Skov till SVT Värmland.

Sjuksköterskorna har tidigare fått dispens för att minska arbetsbördan, sedan många sjuksköterskor på avdelningarna sagt upp sig. De tycker att det är positivt att läkarna reagerat.

– Ur vår synvinkel är det här bemanningsförslaget det värsta som regionen kan införa om man vill ha kvar personalen, säger Anna Roth, sjuksköterska på en av medicinavdelningerna, till SVT.

Läkarna befarar att förslaget kommer att leda till en ny sjuksköterskeflykt. De hade hoppats att sjukhusledningen skulle gå åt andra hållet och minska arbetsbelastningen.

– Jag bryr mig verkligen om vad de säger. Tillsammans får vi försöka hitta en mer kostnadseffektiv lösning, inte minst för att vi har en utmaning demografiskt i Värmland, där vi blir allt färre som ska ta hand om allt fler äldre, säger Maria Berglund, områdeschef medicintekniska specialiteter på Region Värmland.

Sjukvårdsledningen har ännu inte tagit beslut om att inför en ny bemanningsmodell. Nu ska de titta på förslaget en gång till.

– Kanske kan vi ändra arbetssätten, se vilka vi är runt patienterna och hur arbetet ska fördelas, säger Maria Berglund till SVT.