För två år sedan minskade antalet vårdplatser från 63 till 24 och när det talades om ytterligare neddragningar slog flera överläkare på kliniken nyligen larm i en debattartikel i Kristianstadsbladet.

– De är enormt engagerade, men de har en tuff situation, säger Katarina Hartman, förvaltningschef för psykiatri, habilitering och hjälpmedel i Region Skåne, till Läkartidningen.

Läkarna skriver i debattartikeln om en halvering av antalet vårdplatser, men hon säger att neddragningen inte blir så stor.

– På avdelning 1 har vi sex till åtta vårdplatser, likaså på avdelning 4, därutöver har vi 4-6 BI-platser, brukarstyrda inläggningsplatser. Vi hade svårt att bemanna avdelning 4 på helgen, så den skulle vara stängd på helgerna men med schemaändring och att strejken är över så klarar vi av att ha öppet även den på helgerna.

Problemen är inte nya – och precis som på många andra ställen bottnar de i att det är svårt att rekrytera sjuksköterskor. I östra Skåne har det dessutom visat sig vara extra svårt, säger Katarina Hartman.

– Det finns både lokaler och budget, men det har varit svårt att rekrytera sjuksköterskor till östra Skåne och även i västra Skåne.

Hon säger att detta även gällde innan stoppet för hyrpersonal och att försök att locka personal med högre lön ännu inte har gett önskvärt resultat. I stället har regionen försökt hitta andra lösningar.

– Vi har genomfört en jätteomställning med andra alternativ som en utbyggd öppenvård, mobila team, psykiatriambulanser och FACT- team (Flexible Assertive Community Treatment) samt dagvård/mellanvård.

Överläkarna i Kristianstad skriver dock i debattartikeln att åtgärderna inte har varit tillräckliga för att kompensera för det minskade antalet vårdplatser, bland annat eftersom de bara kan användas dagtid, måndag till fredag.

Katarina Hartman säger att hon är medveten om detta och att regionen jobbar på en lösning.

– Vi arbetar i Kristianstad för att mobila team och psykiatriambulans även ska finnas på helgerna likaså att få igång en dagvård/mellanvård och fortsätter samtidigt att arbeta för att få fler vårdplatser.

Liknande problematik finns även på andra håll i Skåne.

– Vi har aldrig haft så få slutenvårdsplatser, varken i Helsingborg eller i Skåne totalt sett, det är såklart både en oro för mig och för min personal, sa Maria Holst, verksamhetschef för psykiatrin i Helsingborg, till SVT i slutet av juni.

Katarina Hartman håller med om att situationen inte heller är optimal i Helsingborg, men att förhoppningen är att det ska bli bättre både där och i Kristianstad.

– Vårt mål är att öppna upp fler vårdplatser både i Kristianstad och Helsingborg.

Samtidigt ser den mer övergripande situationen bättre ut enligt regionens statistik, säger hon.

– På totalen i Skåne har vi en 20 till 30 lediga vårdplatser per dygn. Alla patienter som behöver vård får det.

Läs mer:
Läkare larmar efter omfattande nedskärningar i vuxenpsykiatrin