Vivianne Macdisi, vårdstyrelsens ordförande i Region Uppsala.
Vivianne Macdisi, vårdstyrelsens ordförande i Region Uppsala. Foto: Region Uppsala

– Nu ger vi vårdcentralerna bättre möjligheter att planera vården och matcha patienternas behov, samt öka kontinuitet och tillgänglighet, säger vårdstyrelsens ordförande Vivianne Macdisi (S), i ett pressmeddelande.

Anna-Karin Agvald, ordförande i Upplands allmänna läkarförening, är positiv till beslutet.

– Region Uppsala går i rätt riktning med den här ersättningsmodellen. De ger primärvården större frihet att själv välja hur de ska prioritera, säger hon.

Idag består 80 procent av ersättningen till vårdcentralerna av fast ersättning, så kallad kapitering, som bland annat bygger på antalet listade patienter. Resten av ersättningen baseras på antalet genomförda patientbesök. Utöver det får vårdcentraler på landsbygden också en viss strukturersättning.

I den nya modellen höjs kapteringen till 90 procent av ersättningen, för att ge vårdcentralerna större möjlighet att planera och anpassa vården efter patienternas behov. Samtidigt sänks ersättningen för antalet patientbesök till endast sex procent, för att minska fokus på korta ”pinnbesök”. 

Regionen inför också en ny typ av ersättning för tillgänglighet på telefon och kontinuitet i vården. Strukturersättningen förändras även till att omfatta flera vårdcentraler på landsbygden och fördelas olika beroende på avstånd till närmaste sjukhus. Vårdcentraler ska också få en strukturersättning baserat på socioekonomiska faktorer. 

Anna-Karin Agvald, ordförande i Upplands allmänna läkarförening. Foto: Privat

– Vården ska finns även på landsbygden, därför är den här satsningen mycket viktig. Jag är stolt över att vi gör vården mer jämlik i hela vårt län och tillför mer resurser till primärvården, säger vårdstyrelsens ordförande Vivianne Macdisi i pressmeddelandet.

Anna-Karin Agvald, ordförande i Uppsala allmänna läkarförening, gillar satsningen på landsbygden.

– Det är svårt att bemanna vårdcentraler på landsbygd. Ofta har man ju tyngre vårdbehov där. För att kunna driva vårdcentraler på landsbygden så behöver man få någon typ av kompensation för det, säger hon.

Anna-Karin Agvald är distriktsläkare i Tierp, en av de orter där vårdcentraler idag får strukturersättning. Hon hoppas att deras förutsättningar ska förbättras med den nya ersättningsmodellen.

Hon hade dock önskat att regionen skjutit till ännu mer pengar till primärvården.

– Att satsa 50 miljoner kronor är väl fint, men om vi ska ställa om till nära vård, som alla pratar om, så behöver de våga satsa ännu mer pengar, säger hon.