Joar Guterstam. Foto: Privat

Hur kommer det sig att ni i Svensk förening för beroendemedicin har tagit initiativ till den här handboken?

– ADHD är ett hett omdebatterat område i samhället överhuvudtaget, kanske särskilt när det gäller patienter som också har ett beroende, då den vanligaste behandlingen är narkotikaklassade läkemedel. Om patienten också har ett beroende kan det göra behandlingen mer komplicerad, och det finns många olika åsikter om hur man ska hantera den utmaningen. När vi har varit ute och föreläst har vi märkt att det inte riktigt finns någon konsensus bland läkarna. Tittar man i befintliga riktlinjer är de också ganska allmänt hållna. Det står till exempel att den här typen av patienter ska hanteras av någon som har erfarenhet av den här gruppen. Okej, men vi som har erfarenhet – hur ska vi göra då? Här har vi samlat en grupp erfarna forskare och kliniker, och försökt förmedla både det aktuella vetenskapliga kunskapsläget och vår egen beprövade erfarenhet, säger Joar Guterstam, föreningens ordförande.

Vad är det viktigaste att tänka på för att ge en bra behandling av patienter med ADHD och beroende?

– Det går att behandla även de här patienterna med de vanliga ADHD-läkemedlen. Bara en sådan sak har varit kontroversiell tidigare. Men det finns nu ett antal studier som visar att det fungerar och att det kan göras på ett säkert sätt. Personer som är beroende av amfetamin och kokain, droger som är väldigt lika de läkemedel vi använder, kan dock behöva högre doser än andra.

Vilka hoppas ni ska läsa den nya handboken?

– Vi hoppas förstås att den ska nå ut till kollegor i beroendevården, men den kan också vara av intresse för psykiatrer i allmänhet – egentligen alla som möter patienter med ADHD. Beroende är ju särskilt vanligt bland personer med ADHD.

Hur har handboken tagits emot hittills?

– Hittills har det bara varit positiva reaktioner. Man har varit nöjd med att få något konkret att hänvisa till, när det gäller sådant som dosnivåer och praktisk hantering. Några har hört av sig och velat att vi utvecklar eller lägger till vissa delar, som hur man ska göra vid graviditet, eller samtidig ätstörning. Så vi planerar att komma ut med en lätt uppdaterad version efter sommaren.

Här kan du ta del av handboken.