– Att antalet självmord i Sverige inte minskade från förra året är så klart en besvikelse och en sorg. Samtidigt vet vi att det krävs långsiktiga och systematiska krafttag från flera instanser i samhället för att verkligen få ned siffrorna, säger organisationen Suicide Zeros tillförordnade generalsekreterare Eva Wedberg i ett uttalande.

Enligt Socialstyrelsens nya dödsorsaksstatistik dog 1 328 personer i säkert fastställda suicid förra året. Merparten, 943 personer, var män. 10 var barn under 15 år. Samtidigt registrerades ytterligare 289 fall där det finns misstanke om självmord, men där man inte kunnat styrka avsikten.

Suicidtalet, som beräknas i relation till åldersgruppernas storlek i befolkningen, visar en ökande skillnad mellan könen i takt med stigande ålder, skriver Folkhälsomyndigheten. Det högsta suicidtalet återfinns bland män i åldersgruppen 85 år och äldre, medan kvinnor mellan 15 och 29 år, respektive 30 och 44 år, ligger lägst.

Sett över tid har Sveriges suicidtal minskat sedan 1970-talet. Många befarade en ökning under pandemin, men i stället sjönk självmordstalet relativt abrupt år 2020, skriver NASP, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention, vid Karolinska institutet. NASP tar dock med även de misstänkta självmorden i sin beräkning. Självmordstalet har stegvis ökat de senaste tre åren, men i så pass marginell utsträckning att den övergripande sjunkande trenden som synts sedan år 2000 inte förändrats, skriver NASP.

Läs också:
Läkares självmord sätter fokus på tuffa arbetsförhållanden i Norge
Suicidrisken för läkare har minskat

Sök hjälp om du har tankar på att ta ditt liv

Funderar du eller någon i din närhet på att ta sitt liv? Det finns hjälp att få. Prata med någon du har förtroende för, ring en stödlinje eller sök vård. Ett sätt kan vara att ta kontakt med någon av följande organisationer:

Mind Självmordslinjen: prata via chatt eller på telefon 90101

Jourhavande medmänniska: prata via chatt eller på 08-702 16 80

Riksförbundet SPES, drivs av personer som har förlorat en närstående i självmord: 020-18 18 00

Jourhavande präst: Nås via 112