Under 2023 och 2024 har det skett en markant ökning av antalet fall av invasiva infektioner med grupp A-streptokocker (iGAS) i Sverige, vilket Läkartidningen tidigare har rapporterat. Förloppet vid iGAS är ofta snabbt och allvarliga symtom kan utvecklas utan några tidigare varningssignaler. Invasiva grupp A-streptokocker kan leda till exempelvis barnsängsfeber, sepsis och nekrotiserande fasciit.

Varför iGAS har ökat så mycket under den senaste tiden har statsepidemiolog Magnus Gisslén svårt att svara på, men han säger till SVT att en förklaring kan vara att förekomsten av streptokocker var väldigt låg under pandemin och att immuniteten i befolkningen har blivit sämre. För att bromsa utvecklingen har Folkhälsomyndigheten kommit ut med nya kompletterande rekommendationer kring halsfluss. Rekommendationerna går ut på att vården i högre utsträckning än tidigare ska testa för grupp A-streptokocker och även ordinera penicillin vid ett positivt svar.

– Vi vet att hos de som har de har svåra infektionerna finns det ofta någon i omgivningen som kan ha en halsfluss av streptokocker. Och vi vet att ger man penicillin till dessa minskar smittsamheten ordentligt. Vår förhoppning är då att man ska få färre fall med invasiva streptokocker, säger Magnus Gisslén till Sveriges Radio.

Läs också:
Ovanligt många fall av invasiva streptokocker rapporteras i landet