44 av 45 granskade förlossningskliniker kritiserades nyligen av Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, för återkommande brister i det systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet, som Läkartidningen har berättat. Det handlar bland annat om brister i journalföring eller att man inte följer rekommenderade arbetssätt vid bäckenbottenbristningar. Men en del av rapporten som det har talats mindre om rör svårigheter kring ansvars- och arbetsfördelning. När Ivo inför den stora förlossningstillsynen gick igenom lex Maria-ärenden stod det dock klart att vårdgivarna själva såg stora problem på området.

– I de allvarligaste fallen, där mamman eller barnet skadats eller avlidit, kom vårdgivarna själva fram till att en oklar ansvarsfördelning, ett splittrat omhändertagande och en avsaknad av helhetsansvar hade varit bidragande. Därför ville vi naturligtvis ställa frågor till personalen om hur man uppfattar ansvaret i akuta situationer, säger Lennart Pettersson, enhetschef på Ivo.

I samband med tillsynen skickades därför en digital enkät med tillsynsfrågor ut. 3 300 svar kom in, varav knappt en fjärdedel var från läkare. 33 procent av alla svarande uppgav att det på förlossningsavdelningen alltid är tydligt vem som har ledarrollen i akuta situationer. Motsvarande siffra för BB var 37 procent.

– När vi får svar från ett par tusen personer och det framgår så här klart att det är otydligt vem som har ledarrollen, då är det en patientsäkerhetsrisk som pågår. Det är inte heller några särskilda sjukhus som är utpekade, utan det är spritt över hela landet, säger Lennart Pettersson.

I praktiken kan det ofta handla om att en i personalen förväntar sig att en annan ska agera, medan den andre tänker detsamma.

– Beslut fattas kanske inte i tid eller uteblir helt och hållet.

Ju fler personer som är inblandade, desto rörigare riskerar det att bli.

– Speciellt när det är riktigt akut och fara för barnets eller mammans liv, och flera yrkeskategorier är inblandade. Det kan vara barnmorska, förlossningsläkare, anestesiolog och barnläkare på salen. Där någonstans blir det ofta otydligt vem som har ledarrollen.

Vem som faktiskt ska leda vill Lennart Pettersson inte säga.

– Det avgörs av situationen, och det är upp till vårdgivaren att bestämma. Det är inte tillsynsmyndighetens uppgift.

Senast den 1 september ska vårdgivarna återrapportera till Ivo vilka åtgärder man har vidtagit. Under hösten tar också en granskning av mödrahälsovården vid.

Läs också:
Ivo kritiserar brister på 44 förlossningskliniker i landet
Läkare får kritik efter att nyfödd skadats – borde ha tagit över huvudansvaret