– Vi ska premiera dem som jobbar i vården bättre än i dag. De säger att det märks för lite i plånboken om de jobbar extra, marginalskatterna gör att det mesta försvinner i skatt. Vi måste tänka nytt och belöna dem som anstränger sig lite extra, säger han till tidningen.

Svenska Dagbladet konstaterar att Moderaterna i Stockholmsregionen i valet 2022 fick det lägsta stödet sedan Stockholms läns landsting bildades i början av 1970-talet, och Kristoffer Tamsons säger till tidningen att han tänker driva frågan i regionvalet 2026, samt att han vill att såväl partiet på riksnivå som regeringen ska ställa sig bakom förslaget inför valet 2026.

I Stockholm skulle omkring en tredjedel av de 45 000 anställda i vården – läkare, sjuksköterskor och annan personal inom den offentligt finansierade vården – beröras och på riksnivå skulle ungefär 40 000 vårdanställda slippa skatta för övertid.

Kristoffer Tamsons säger att reformen, som beräknas kosta 2,7 miljarder kronor om året i uteblivna skatteintäkter, skulle löna sig.

– Reformen kostar. Men det betalar sig snabbt om regionerna slipper hyra in personal och genom att medarbetarna jobbar lite extra och får en förtjänst av det, samtidigt som produktiviteten ökar i vården.

Om förslaget skulle bli verklighet måste först flera lagar ändras och Kristoffer Tamsons säger till tidningen att hans förhoppning är att regeringen nämner reformen i höstbudgeten.

Närakuterna bör också slopas, säger han i intervjun.

– De tjänade sitt syfte ett tag, nu tror jag mer på jouröppna vårdcentraler med både lördagsöppet och kvällsöppet. Kan Systembolaget ha lördagsöppna butiker måste även en del av vårdcentralerna kunna hålla öppet på lördagarna. Det får byggas ut steg för steg i takt med att man klarar bemanningen, men jag är säker på att det skulle uppskattas av stockholmarna.

Han medger också att tidigare reformer som skett när Moderaterna styrde i regionen inte fick önskat resultat.

– Det finns alltid en risk att bli självgod och hemmablind när man regerat länge. Vi blev försvarare av ett system som vi en gång skapat, och såg inte att det behövde förändras och utvecklas i takt med nya problem och utmaningar som växte fram. Vi förknippades med att gå vårdbolagen och stora byggkoncernernas ärenden. Varningsklockorna slog men vi tog det aldrig på allvar.

Kristoffer Tamsons syftar här bland annat på alla »avarter i Stockholms vårdvalssystem«.