Det skriver universitetssjukhuset i ett pressmeddelande.

Sjukhuset anmälde redan 2018 respektive 2019 sammanlagt 17 fall där patienterna hade urotelial cancer, alltså cancer i urinblåsa, njurbäcken eller urinledare, och där alla gällde alltför långa väntetider. De 18 fall som man nu anmäler inträffade mellan åren 2018 och 2021 och handlar även de om urotelial cancer och långa väntetider.

Väntetiderna kan i en del fall ha bidragit till spridd och mer svårbehandlad sjukdom. Nio av dessa patienter avled senare, skriver universitetssjukhuset.

En utredning har kommit fram till att de långa väntetiderna berodde på mindre fördröjningar i olika steg i vårdkedjan. Det handlar om utredning, bedömningar vid multidisciplinära konferenser samt fördröjningar till kirurgi-, strål- eller cellgiftsbehandling.

Personalbristen har varit en av de bakomliggande orsakerna. Det har saknats radiologer och precis som gällande de äldre fallen har bristen på anestesi- och operationssjuksköterskor bidragit till de längre väntetiderna.
Sjukhuset har vidtagit flera åtgärder, enligt pressmeddelandet. Här nämns förbättrad planering, att man anställt ytterligare en kontaktsjuksköterska samt att man har utbildat fler sjuksköterskor. Detta har dock ännu inte löst alla problem.

»Det är fortfarande svårt att uppfylla ledtiderna inom det standardiserade vårdförloppet«, skriver universitetssjukhuset.