Statskontoret ska föreslå åtgärder för att förbättra kommuners och regioners kontroll och uppföljning av de privata utförare som de anlitar. Det beslutade regeringen under torsdagen, och som bakgrund nämndes bland annat de kriminella upplägg som kopplats till vårdcentraler.

Bakgrunden är att välfärdsbrottslighet och korruption är växande problem. Det säger civilminister Erik Slottner (KD) i en presskommentar till beslutet.

– För att motverka denna utveckling krävs att såväl staten som kommunsektorn intensifierar sitt arbete med att säkerställa att skattemedel inte går till kriminella eller oseriösa aktörer, säger Erik Slottner.

Av regeringsbeslutet  framgår också att kommunallagens nuvarande bestämmelser om uppföljning och kontroll inte har fått det genomslag som är nödvändigt för att effektivt motverka välfärdsbrottslighet och korruption.

– Det är nu viktigt att se till att även kommuner och regioner ges förutsättningar att arbeta systematiskt med kontroll och uppföljning, fortsätter civilministern.

Statskontoret ska bland annat föreslå ändringar i kommunallagen »i syfte att skärpa och förbättra kommuners och regioners kontroll och uppföljning av privata utförare för att säkerställa att skattemedel inte går till kriminella eller oseriösa aktörer« och vid behov även föreslå ändringar i annan lagstiftning. Uppdraget ska redovisas senast den 4 april 2025.

Läs mer:
Ivo ska växla upp arbetet mot välfärdsbrottsligheten
Socialstyrelsen får i uppdrag att granska arbetet mot välfärdsbrotten
Ekobrottsmyndigheten: Regioner bör granska vårdbolagens ekonomi

Flera myndigheter arbetar med att utreda välfärdsbrott inom vården

Regeringen har på senare tid gett flera uppdrag till statliga myndigheter för att stärka arbetet mot välfärdsbrottslighet, inte minst inom hälso- och sjukvården. Tidigare i år fick Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, 14 miljoner kronor för att stärka myndighetens arbete mot välfärdsbrottslighet inom hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen. Även Socialstyrelsen har nyligen fått ett uppdrag av regeringen inom området, där de ska utreda regionernas och kommunernas arbete när det gäller välfärdsbrottslighet i hälso- och sjukvården. I den undersökningen är fokus på vilka verksamheter som är särskilt utsatta och vilka konsekvenser det kan ha för vården och för patienterna att kriminella är verksamma inom vård och omsorg.