100 tjänster, som administratörer och handläggare, ska försvinna från Region Värmland som ett led i att dra ner på kostnaderna i ett ekonomiskt mycket besvärligt läge. Ändå valde regionen att skicka flera politiker till Almedalen häromveckan, till en kostnad på runt 70 000 kronor. I NWT fick politikerna frågan om hur denna utgift kunde motiveras med tanke på den kärva situationen.

– Det är mycket pengar, men rimligt eftersom det är viktigt för oss att hänga med i utvecklingen, sa regionstyrelsens ordförande Åsa Johansson (S) till tidningen då.

Regionstyrelsens vice ordförande, Fredrik Larsson (M), beskrev Almedalen som »ett fantastiskt tillfälle att få kunskap, knyta kontakter och vara med i diskussioner om samhällsutvecklingen«.

Christofer Lindholm, ordförande i Värmlands läkarförening, surnade till när han läste artikeln. Tillsammans med Marina Tuutma, ordförande för Distriktsläkarföreningen i Värmland, skrev han nyligen en debattartikel i NWT som svar.

Christofer Lindholm. Foto: Läkarförbundet

– Man har i princip stoppat vår utbildning sedan förra sommaren. Men fortbildning är lika viktigt för oss, för att inte läkare och vården ska stå stilla i utvecklingen, säger han.

Enligt Christofer Lindholm tillåts verksamhetskritisk utbildning, och ST-läkare får gå de utbildningar som krävs. Men för specialist- och överläkare har fortbildning dragits in.

– Det har varit jättesvårt att få komma i väg på specialitetsföreningarnas årliga möten, där man diskuterar nya rutiner och rön.

Fortfarande kan läkare dock ges möjlighet att delta vid vissa kurser och kongresser digitalt.

– Men det är inte samma sak som att vara på plats och nätverka med föredragshållare och experter. Det lilla extra runt omkring tappar man om man bara är med digitalt, säger Christofer Lindholm.

Han säger sig ha förståelse för att regionen måste hålla kostnaderna nere, men tycker ändå att man kunde skicka i väg några enstaka läkare på viktiga kurser, och låta dessa hålla utbildningar för kollegorna på hemmaplan efteråt.

Även om Christofer Lindholm har fått många uppskattande kommentarer och medhåll från kollegor efter debattinlägget har det varit desto tystare från politikerna. När Läkartidningen når Åsa Johansson betonar hon att det inte råder något stopp för kurser, konferenser och utbildningar, däremot restriktivitet i alla led.

– Vi var också förhållandevis få personer i Almedalen jämfört med hur många vi brukar vara, säger hon.

Christofer Lindholms och Marina Tuutmas debattartikel har en ironisk slutkläm, där de skriver att de gläds åt att det »nu öppnas upp för att hämta hem kunskap och utveckla verksamheten igen« i och med regionens representation i Almedalen. Åsa Johansson är dock försiktig i formuleringarna.

– Det är fortfarande en väldigt allvarlig ekonomisk situation. Därför vill jag inte säga att det generellt är okej med alla kurser nu och framåt, utan det behöver bedömas från fall till fall, säger hon.

Läs också:
Varsel på 100 tjänster i Värmland