Det är till SVT som sjukhuschefen meddelar att sjukhuset och dess personal är väl förberedda på en eventuell evakuering av patienter från Kiev. Bakgrunden är måndagens ryska anfall mot flera städer i Ukraina, där bland annat Ukrainas största barnsjukhus Ochmadyt i Kiev träffades av en rysk kryssningsrobot.

Flera avdelningar på sjukhuset är helt förstörda. Det är ett jättehårt slag eftersom det är till det sjukhuset man hänvisar de allra sjukaste patienterna, alltså de som behöver högspecialiserad och avancerad vård, berättar Svante Norgren, chef för Astrid Lindgrens barnsjukhus vid Karolinska universitetssjukhuset.

– Hela barnsjukhuset är nu evakuerat enligt de uppgifter jag har fått, och det rör sig om hundratals patienter även om långt ifrån alla behöver evakueras utomlands, säger Svante Norgren till Läkartidningen.

Han berättar att han och kollegerna står redo att hjälpa till i princip redan nu.

– Det är löst med ersättningsfrågan med regionen och staten. Vi har kapacitet och vilja och vi kan lägga på ett extra kol.

Hur organiserar man detta?

– Det bästa är att man som tidigare koordinerar detta på EU-nivå och att man i Sverige koordinerar detta via katastrofmedicinskt centrum i Linköping och där diskuteras detta just nu, säger han och fortsätter:

– Men det är inte säkert att man kommer att evakuera patienter till Europa, utan den bedömningen gör man i Ukraina.

Att Astrid Lindgrens barnsjukhus så snabbt kan utlova hjälp handlar om att sjukhuset sedan december 2023 har ett samarbete med barnsjukhuset i Kiev.

Under våren har ukrainska läkare utbildats på Karolinska universitetssjukhuset, bland annat i hur man vårdar krigsskadade barn. Den svenske sjukhuschefen har nu daglig kontakt med sina kolleger i Kiev.

– De ska nu specificera vad de behöver, och vi kan, tillsammans med svenska myndigheter och frivilligorganisationer, bistå även med andra saker än att ta emot patienter. Det kan vara till exempel medicinsk kompetens och utrustning, säger han.