Jim Nilsson, projektchef för Regionfastigheter inom Region Värmland.
Jim Nilsson, projektchef för Regionfastigheter inom Region Värmland. Foto: Kristoffer Andrén/Region Värmland

Region Värmland satsar miljarder för att stöpa om sjukhusområdet i Karlstad. Vissa byggnader som används nu är över hundra år gamla. Genom om- och tillbyggnationer ska sjukhuset anpassas för effektivare arbetssätt och en modern hälso- och sjukvård.

– Idag har vi verksamheter som är utspridda över hela sjukhusområdet. Det är ineffektivt, både för personalen och patienter, förklarar Jim Nilsson, biträdande fastighetsdirektör och chef för projektverksamheten inom Region Värmland.

– Vi har personal som får gå bort mycket tid. Vi kör till exempel akuta patienttransporter i det publika flödet och godstransporter i stråk där vi också har patienter, säger Jessica Bergman, projektchef för hälso- och sjukvården.

I april påbörjades byggandet av ett nytt mottagningshus. De närmaste åren ska ytterligare två hus, ett akuthus och ett entréhus, uppföras. Totalt ska 40 000 kvadratmeter rivas, 14 000 kvadratmeter byggas om och 100 000 kvadratmeter byggas nytt.

Projektledningen har arbetat mycket med samverkan och försökt inkludera de som ska använda lokalerna i planeringen. 

– När vi jobbat med akutmedicin och avstånd till kardiologen, så har läkare varit med och minskat ytan så att det blir rimliga avstånd mellan akutrum och röntgen, säger Jessica Bergman.

De har också gjort studiebesök på andra sjukhus som byggt om och byggt till för att se vad som fungerat bra och vad som kunde gjorts bättre där. 

Jessica Bergman var med när de hälsade på Nya Karolinska sjukhuset i Solna, NKS, i slutet av juni förra sommaren. Den gången tittade de framför allt på automatiserade godsflöden.

Jessika Bergman, projektchef hälso- och sjukvård inom Region Värmland.
Jessica Bergman, projektchef hälso- och sjukvård inom Region Värmland. Foto: Kristoffer Andrén, Region Värmland

– Karolinska har ett ganska utbrett system med robotar som kör tvätt, mat och gods. De ser ut lite som en platt bår som går på hjul. Vi vill kolla på principen. Vad behövs för att man ska få det att fungera och vad tjänar man på det? Som alltid när man gör något nytt och stort så finns det en del barnsjukdomar. Då är det bra att ha koll på dem, säger hon.

Karlstads-delegationen besökte även läkemedels-, slutenvårdsrum och Iva på NKS.

– På Iva slogs vi direkt av att de saknade bra ytor för medicinteknisk utrustning. Det stod utrustning överallt, även i glaskulvertar mellan husen. Vi fotograferade det och tänkte att detta måste vi ha med i planeringen, annars blir det så här, säger Jessica Bergman.

Projektledningen har också studerat sjukhusbyggprojekt i Malmö, Örebro, Trollhättan och Östvold i Norge.

– Nya sjukhuset i Malmö är nog det projekt som ligger närmast oss. De har också arbetat med att riva, bygga om och bygga nytt. Där har vi tittat mycket på hur de har organiserat sig, säger Jessica Bergman.

– Utmaningen för oss är att det är ett så långt projekt. De som har varit med i planeringen kommer inte att vara kvar när vi är färdiga. Det gäller att ha en process med dokumentation och underlag så att den som är chef för avdelningen då förstår hur processen gått till, avslutar hon.

Det nya centralsjukhuset i Karlstad ska enligt planerna stå färdigt 2036.

Läs även:
Inflation gör nya sjukhuset i Karlstad 16 miljarder dyrare.
Byggboom med utmaningar

Plan för sjukhusbygget i Karlstad

Akuthuset Nya CSK
Visualisering av en gata från det så kallade akuthuset i Nya CSK. Bild: White arkitekter.

2022: Förberedande arbeten. Verksamheter flyttas till temporära hus, västra och östra paviljongen.
2023: Ombyggnation och renovering av befintliga sjukhusbyggnader påbörjas.
2024: Mottagningshuset börjar byggas. Ett hus på cirka 14 000 kvadratmeter med 8 våningar för enheter med dag- och öppenvård som har många mottagningsbesök. Ska vara den första sjukhusbyggnaden i Sverige som byggs med trästomme. Beräknas vara klart för inflyttning 2027.
2026: Akuthuset börjar byggas. Ett hus för verksamheter av akutkaraktär som behöver ha närhet till varandra.
2032: Entréhuset börjar byggas. Ett hus för enheter med många och korta patientbesök. Det beräknas vara färdigt 2036.
Källa: Region Värmland.