I slutet av juni meddelade Region Kronoberg att ett fall av mässling hade upptäckts. Det rörde sig om en man som insjuknade efter att sannolikt ha blivit smittad utomlands. Smittspårning har sedan dess pågått för att identifiera individer som kan ha utsatts för smittorisk. Även om smittskyddsläkare Christian Blomkvist har sagt att det inte finns någon anledning till oro på grund av mässlingsfallet uppmanas nu medarbetare inom vården att vara extra uppmärksamma på symtom den närmaste tiden. Fler fall kan inte uteslutas, enligt Christian Blomkvist.

– Dessutom finns det en liten risk att de som kan ha exponerats för smitta insjuknar i en lindrig variant av mässling trots att man är vaccinerad; så kallad genombrottsmässling. De som nyligen vaccinerats kan också få utslag och feber av vaccinationen, vilket kan vara svårt att skilja från sjukdomen, säger han i ett uttalande.

Eftersom mässling ingår i vaccinationsprogrammet för barn är det ovanligt med smittade i Sverige. De senaste tio åren har åtta fall diagnosticerats i Region Kronoberg, enligt Christian Blomkvist. Vanliga symtom är feber, torrhosta, snuva och ögoninflammation, följt av hudutslag efter några dagar.