Kraftig tempohöjning krävs för att ge alla rätt till fast läkare

En kraftig tempohöjning krävs för att ge alla rätt till fast läkare

Vackra ord behöver backas upp med åtgärder för att öka antalet specialister i allmänmedicin. Det kräver Läkarförbundet och lyfter fram Region Norrbotten som exempel. Regionen måste kraftigt höja tempot för att alla ska ges rätt till en fast läkare, skriver regionala och centrala företrädare i ett debattinlägg i NSD. (2 kommentarer)

Markant ökning av personer med diagnosen postcovid

Postcoviddiagnoser allt vanligare

Antalet fall av postcovid har växt till över 25 000 med stora variationer mellan regionerna. Det visar en kartläggning av SVT. Samtidigt visar en granskning av Ekot att särskilda mottagningar för postcovid finns i 7 av 21 regioner.

Färre »felaktiga« faderskap än väntat

Få »felaktiga« faderskap

Forskare från Karolinska institutet har kommit fram till att andelen felaktigt fastställda faderskap i Sverige är cirka 1,7 procent, en lägre siffra än vad man tidigare trott och som även minskat med tiden.

Vårdgivare gick med på önskemål om en etnisk svensk läkare

Vårdgivare sa ja till önskemål om »etnisk svensk« läkare

Vårdgivarna som gick med på kravet om en »etnisk svensk« läkare var fler än dem som inte gjorde det. I endast ett fåtal fall markerade vårdpersonal tydligt mot önskemålet. Det visar en granskning av Dagens Nyheter.

Minskningen av forskarutbildade läkare fortgår: »läget är nu akut«

Minskningen av forskarutbildade läkare fortgår: »läget är nu akut«

Andelen forskarutbildade läkare har minskat till en så låg nivå att läget blivit akut och kräver en rad åtgärder. Det menar Läkarförbundet som manar regionerna och staten att försöka vända utvecklingen genom bland annat en miniminivå för andelen forskar-ST. (3 kommentarer)

Ludvigsson: Inrätta färre men starkare och vassare regioner

Jonas F Ludvigsson: Inrätta färre men vassare regioner

För att klara av sjukvårdens framtida utmaningar behövs färre men starkare regioner. Det anser barnläkaren och professorn Jonas F Ludvigsson som tycker att man återigen ska titta närmare på slutsatserna i Ansvarskommitténs utredning från 2007. (4 kommentarer)

Gotland får vaccin från Västmanland

Västmanland ger vaccin till Gotland

Sju procent av Gotlands doser covid-19-vaccin ges till personer från andra regioner. Det leder till förseningar i Gotlands vaccination. Nu skickar Region Västmanland 550 doser.

Astra Zenecas vaccin fasas ut

Nu fasas Astra Zenecas vaccin ut

Folkhälsomyndigheten har beslutat att avsluta distributionen av Astra Zenecas vaccin mot covid-19 till landets regioner. Därmed kommer användningen av vaccinet successivt att upphöra. (1 kommentar)

Smittspridningen ökar i storstadsregionerna

Ökad smitta i storstadsregioner

Smittspridningen av covid-19 ligger på en låg nivå i Sverige, men för storstadsregionerna syns en ökning. Det konstaterar Folkhälsomyndigheten i den senaste veckorapporten.

Läkarföreningen i Jönköping: Det finns för få fasta läkare

Jönköpings läns läkarförening: Det finns för få fasta läkare

Det finns för få fasta läkare och för lite pengar avsätts till primärvården. Det menar Jönköpings läns läkarförening som nu kritiserar regionen.

Värmen ökar risken för vibrioinfektioner

Värmen ökar risken för vibrioinfektioner

Vattentemperaturer över 20 grader i hav och sjöar gynnar tillväxten av vibriobakterier. Hittills har 13 fall av den allvarligare formen badsårsfeber rapporterats under juli. (1 kommentar)

Sverige tecknar avtal om ett proteinvaccin

Sverige tecknar avtal med Sanofi om proteinvaccin

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en löpande granskning av Vidprevtyn, ett proteinvaccin mot covid-19. Och på torsdagen meddelade regeringen att Sverige nu ingått ett avtal med den franska tillverkaren Sanofi om nästan fem miljoner doser.

Många av Utøyas överlevare mår fortfarande psykiskt dåligt

Många av överlevarna från Utøya mår fortfarande psykiskt dåligt

En tredjedel av dem som överlevde terrordådet på Utøya har fortfarande symtom på posttraumatisk stress. Det visar en färsk intervjustudie som genomförts bland överlevare och deras föräldrar.

14 organisationer bakom nytt upprop för att frige Djalali

14 organisationer bakom nytt upprop för att frige Djalali

Scholars at Risk, som samlar över 500 högskolor runtom i världen, tidskriften Science moderorganisation AAAS och tolv andra forsknings-, högskole- och människorättsorganisationer uppmanar EU och USA att »säkra Ahmadreza Djalalis frigivande«. Den svensk-iranske läkaren och forskaren sitter fängslad och dödsdömd i Iran sedan 2017.

Vaccin effektivt mot deltavarianten

Vaccin effektivt mot deltavariant

Två doser av Pfizer/Biontechs och Astra Zenecas covid-19-vaccin gav ett nästan lika bra skydd mot deltavarianten som mot alfavarianten. Det visar en studie publicerad i New England Journal of Medicine i dag.

Liten andel smittade efter två vaccindoser

Folkhälsomyndigheten: 0,15 procent av vaccinerade har fått covid-19

Nästan 3 500 personer har insjuknat i covid-19, mer än 2 veckor efter den andra dosen vaccin mot sjukdomen. Det motsvarar 0,15 procent, uppger Folkhälsomyndigheten.

Läkare dömd för ofredande riskerar förlora legitimation

Läkare dömd för ofredande riskerar förlora legitimation

En läkare som dömts för sexuellt ofredande av två patienter har visat sig uppenbart olämplig som läkare. Det anser Inspektionen för vård och omsorg som nu vill att läkarens legitimation återkallas.

Hundra läkare döda i juli när Indonesien blivit covid-epicentrum

Indonesien nu covid-epicentrum – hundra läkare döda hittills i juli

Covid-19-fallen i Indonesien har ökat kraftigt den senaste tiden och landet har blivit epicentrum för sjukdomen i regionen. Och trots att en stor majoritet av sjukvårdspersonalen är vaccinerad har över 100 läkare omkommit hittills i juli. (1 kommentar)

Läkare om sparande på Sös: »Ofattbart«

Läkare efter besparingsbesked på Sös: »Ofattbart«

Södersjukhuset behöver spara nästan 80 miljoner kronor i personalkostnader nästa år. Beskedet upprör Sös-läkaren Akil Awad som menar att sjukhuset inte kommer att klara den uppskjutna vården om man samtidigt behöver spara.

Brist på säker barnkirurgisk vård i många delar av världen

Brist på säker kirugisk vård för nyfödda i många delar av världen

En studie publicerad i Lancet visar att bristen på säker barnkirurgi är utbredd i många delar av världen och att det är stora skillnader mellan länder vad gäller överlevnad för barn med medfödda missbildningar. I studien ingick nästan 4 000 barn från 74 länder.