Oftare antikroppar hos personal på covidavdelningar

Anställda på covidavdelningar hade oftare antikroppar mot viruset

Personal på avdelningar som vårdat covidpatienter hade oftare antikroppar mot sars-cov-2, enligt forskare bakom en studie där anställda på Karolinska universitetssjukhuset erbjöds testa sig. I intensivvården och på infektionskliniken – där smittrisken bedömts allra högst – var dock andelen smittad personal lägre än genomsnittet.

Ökad rotation och färre anställda ska spara pengar i Norrbotten

Ökad rotation och färre anställda ska spara pengar i Norrbotten

Enligt ett nytt sparförslag ska drygt 300 tjänster bort och en enhetlig akutläkarmodell införas i Region Norrbotten. Dessutom föreslås mer rotation mellan sjukhusen. »Jag tror inte de har förstått hur långa avstånden är här«, säger Gunilla Engström, ordförande i läkarföreningen.(1 kommentar)

S:t Göran drar tillbaka avsked av läkare

S:t Görans sjukhus drar tillbaka avsked av fackligt aktiv läkare

Efter en fördjupad dialog mellan arbetsgivare och fack väljer nu Capio S:t Görans sjukhus att dra tillbaka avskedet för en läkare. Läkarföreningen på sjukhuset är nöjd med beslutet.

Pengar till krisstöd för vårdanställda

Pengar till krisstöd för vårdanställda

Regeringen föreslår att kommuner och regioner ska få en halv miljard kronor att använda till krisstöd för vårdpersonal som jobbat med covid-19. Förslaget är en del av budgetpropositionen.(1 kommentar)

Cochrane Sverige står nu på helt egna ben

Cochrane Sverige nu på egna ben

Cochrane Sverige har blivit ett självständigt centrum. Detta efter att fram till nu ha varit en filial till Cochrane Nordic i Köpenhamn.(1 kommentar)

200 miljoner ska ge fast läkarkontakt

200 miljoner ska ge fast läkare

Regeringens primärvårdssatsning ska utökas med ytterligare 300 miljoner kronor årligen de kommande två åren. 200 miljoner öronmärks till arbetet med att säkra en fast läkarkontakt.(3 kommentar)

Minskade kostnader för hyrpersonal

Notan för hyrpersonal minskar

Till skillnad från tidigare år minskar nu kostnaderna för hyrpersonal i svensk sjukvård. Det är notan för hyrläkare som står för minskningen, och anledningen tros vara pandemins effekter.

Astra Zeneca drar igång med vaccintester igen

Astra Zeneca återupptar vaccintester

Astra Zeneca och Oxfords universitet har återupptagit testerna av sitt covid-19-vaccin, meddelar Astra Zeneca i ett uttalande. Testerna stoppades tillfälligt när en testperson drabbats av sjukdom. (1 kommentar)

Patienter avled när covid-19 spreds på avdelning på Ryhov

Patienter avled när covid-19 spreds på avdelning på Ryhov

Ett flertal patienter och personal tros ha smittats av covid-19 på en avdelning vid Länssjukhuset Ryhov. Fem patienter har avlidit. De risker som observerats vid Ryhov kan finnas på andra sjukhus, menar Inspektionen för vård och omsorg.

Växjö vill anställa kommunala läkare

Växjö vill ha kommunala läkare

Om kommunerna tillåts anställa egna läkare kan både den nära vården och det förebyggande arbetet utvecklas. Det anser det blågröna styret i Växjö som nu ska ansöka hos regeringen om att bli pilotkommun.(1 kommentar)

Skolor tidigarelägger vaccin mot kikhosta

Skolor tidigarelägger vaccinering mot kikhosta

I våras smittades ett 30-tal barn och föräldrar av ett unikt utbrott av kikhosta i Blekinge – bland dem fanns även barn som redan vaccinerats. Nu tidigarelägger skolor vaccineringar för att eleverna snabbare ska få den sista vaccindosen.

Forskare ifrågasätter rysk vaccinstudie

Ett trettiotal forskare ifrågasätter rysk vaccinstudie i öppet brev

Mer än 30 forskare från olika delar av världen ifrågasätter resultaten av en studie av det ryska, redan godkända vaccinet mot covid-19. Den aktuella studien publicerades i Lancet förra veckan.

Mindre utbrott av covid-19 bland läkarstudenter i Uppsala

Läkarstudenter i Uppsala skickas hem efter flera fall av covid-19

Samtliga läkarstudenter på termin fem vid Uppsala universitet har skickats hem efter att ett mindre coronautbrott har upptäckts bland studenterna. De två kommande veckorna sker deras undervisning på distans.

Ytterligare steg mot privat förlossning i Karlskoga

Politiker tar ytterligare steg mot privat förlossning i Karlskoga

Förlossningen i Karlskoga ska privatiseras och därigenom kanske kunna öppna redan 2022. Det menar regionstyrelsen i Örebro län som på torsdagen beslutade att föra frågan ett steg närmare upphandling.

Okänd stam av VRE på sjukhus i Borås

Okänd stam av VRE på Södra Älvsborgs sjukhus

Fyra patienter på Södra Älvsborgs sjukhus har konstaterats smittade med vankomycinresistenta enterokocker (VRE). Enligt sjukhuset rör det sig om en sedan tidigare okänd stam av bakterien.

KI avvaktar i oredlighetsärendet kring Dahlman-Wright

KI avvaktar i oredlighetsärendet kring Karin Dahlman-Wright

Varken Karolinska institutets ledning eller lärosätets ordförande Göran Stiernstedt vill i nuläget kommentera att Karin Dahlman-Wright fällts för oredlighet i forskning. Anledningen är att beslutet ännu inte vunnit laga kraft.

Även Blekinge lämnar stabsläget

Även Blekinge lämnar stabsläget

Region Blekinge sänker beredskapsnivån från stabsläge till normalläge. Coronasituationen bedöms nu vara i ett läge där den kan hanteras utan särskild krisledning.

Karin Dahlman-Wright fälls för oredlighet i forskning

Karin Dahlman-Wright fälls för oredlighet i forskning

Tidigare KI-prorektorn Karin Dahlman-Wright har gjort sig skyldig till oredlighet i forskning. Det konstaterar den nya nämnden för oredlighet i forskning i ett beslut.

Läkare och distriktssköterskor: Inför personlig listning och ett tak

Läkare och distriktssköterskor kräver personlig listning för fler

190 allmänläkare och distriktssköterskor har gjort gemensam sak och skrivit en debattartikel där de både pekar på värdet av kontinuitet och efterlyser personlig listning och listningstak i primärvården.(1 kommentar)

Skral utdelning för Norrbottens Stockholmsflirt

Skral utdelning när Norrbotten försökte locka Stockholmsläkare

Region Norrbottens insats för att locka läkare från Stockholmsområdet har inte gett så stor utdelning. Bara en läkare har rekryterats.(1 kommentar)