Trendbrott: Ingen virusökning i avloppsvattnet i Göteborg

Trendbrott i Göteborg: Ingen virusökning i avloppsvattnet

Den extrema stegringen av virusnivåerna i Göteborgs avloppsvatten har brutits, enligt nya mätningar. För första gången på över en månad syns ingen uppgång, enligt Sahlgrenska akademin.

Ett av sju covidfall rapporterades in den senaste veckan

En av sju covidsmittade rapporterades in den senaste veckan

Av det totala antalet covidsmittade i Sverige sedan pandemins start har 15 procent rapporterats den senaste veckan, visar ny statistik från Folkhälsomyndigheten.

Kraftig ökning av antalet 6:6a-anmälningar från vården

Stor ökning av anmälningar om bristande arbetsmiljö i vården

Antalet anmälningar där skyddsombud i vården begär att Arbetsmiljöverket ska ingripa mot problem i arbetsmiljön fördubblades i fjol jämfört med 2020. Samtidigt har antalet coronarelaterade anmälningar minskat något.

Oppositionen utlovar initiativ för bättre arbetsmiljö i vården

Oppositionen utlovar initiativ för fler vårdplatser och bättre arbetsmiljö

Inga konkreta löften uttalades när regeringen träffade vårdfacken om kravet på en kriskommission för arbetsmiljön i vården. Men ett möte med oppositionen ser ut att ha gett ett annat resultat. »Det finns en väldigt tydlig vilja från partierna att gå från ord till handling«, säger Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale. (1 kommentar)

Två läkare åtalas för vållande till annans död

Två läkare åtalas för vållande till annans död efter hög medicindos

Två läkare i Västsverige åtalas efter att en patient avlidit kort efter en ordination med ett kaliumläkemedel. Enligt åklagaren har läkarna varit oaktsamma och ordinerat en alldeles för hög dos. Försvaret menar dock att dödsorsaken är otydlig.

Så ska miljarderna för uppskjuten vård användas

Så ska coronamiljarderna användas

Sex statliga miljarder ska i år gå till att få bukt med den vårdskuld som byggts upp under pandemin. Två av miljarderna har öronmärkts för riktade insatser, bland annat i form av mobila uppsökande team, vårdlotsar och samarbeten mellan olika regioner.

Vårdkompetensrådet: Så ska regionerna lösa AT-proppen

Vårdkompetensrådet: Så ska regionerna skapa fler AT-platser

18 månaders AT, bredda tjänstgöringen till fler verksamheter och utöka handledningskapacitet genom innovativa handledningsformer. Så lyder Nationella vårdkompetensrådets rekommendationer för att öka antalet AT-tjänster i regionerna.

35 000 personer kontaktade av polis i stor härva kring falska covidtester

35 000 svenskar kontaktade av polis i härva kring covidtester

Runt 35 000 privatpersoner har fått ett mejl från polisen om att de kan vara utsatta i en härva med falska coronatester. »Det är en väldigt omfattande utredning med mycket material att gå igenom och väldigt många berörda personer«, säger kammaråklagare Alexandra Bittner.

Kunskapsstöd ska ge fler barnhjärtan

Nytt kunskapsstöd ska ge fler barnhjärtan

De senaste åren har organ för transplantation tagits om hand från ytterst få avlidna barn. Nu har Socialstyrelsen har tagit fram ett kunskapsstöd som ska hjälpa sjukvården att öka antalet organdonatorer.

Ny medicinsk redaktör tar plats på Läkartidningen

Ny medicinsk redaktör tar plats på Läkartidningen

Barnläkaren och barnonkologen Anna Nilsson är ny medicinsk redaktör på Läkartidningen, där hon kommer att ha området pediatrik på sitt bord. »Jag känner mig förstås oerhört hedrad av att bli tillfrågad«, säger hon.

Lågt valdeltagande i regionval i Finland

Lågt valdeltagande i nytt regionval i Finland

I går hölls det första valet till Finlands nya välfärdsområden som nästa år ska ta över ansvaret för bland annat vård och socialtjänst. Största parti blev Samlingspartiet med drygt 21 procent av rösterna. Samtidigt var valdeltagandet lågt. Inte ens hälften av de röstberättigade deltog i valet.

Personalbrist bakom sjunkande antal intensivvårdsplatser under pandemin

Personalbrist bakom sjunkande antal Iva-platser under pandemin

Antalet intensivvårdsplatser i Sverige har minskat sedan pandemins början. Personalbrist pekas ut som orsaken.

Neuro polisanmäler Staffan Bergström

Staffan Bergström polisanmäld för dödshjälp av Neuro: »Måste utredas«

Läkaren Staffan Bergström har polisanmälts av organisationen Neuro efter ett uttalande om hur han gett svårt cancersjuka kvinnor dödande doser av morfin. »Jag tar polisanmälan med ro«, säger han. (1 kommentar)

FHM: Fjärde dos vaccin till vuxna med immunbrist

Fjärde dos rekommenderas för vuxna med immunbrist

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en fjärde dos vaccin för vuxna med immunbrist, tre eller fyra månader efter tredje dosen. Det beskedet kom under fredagen, i ljuset av den omfattande smittspridningen. (1 kommentar)

Sörmland pausar viss planerad vård – hög personalfrånvaro

Sörmland pausar viss planerad vård

Frånvaron bland vårdpersonal är stor i Region Sörmland. Nu pausar regionen viss planerad vård under två veckor.

Sveriges produktion av läkemedel ska kartläggas

Sveriges produktion av läkemedel ska kartläggas

Läkemedelsverket får i uppdrag att göra en kartläggning av Sveriges produktion av läkemedel och andra sjukvårdsprodukter. Syftet är att stärka läkemedelsförsörjningen.

Fortsatt ökning av administratörer – några regioner går mot strömmen

Fortsatt fler administratörer – men några går mot strömmen

Den administrativa personalen inom vården fortsätter att öka i antal i landet i stort. Region Norrbotten har dock gått i motsatt riktning och kapat administrationen rejält de senaste åren. (1 kommentar)

Coronakommissionen delges ny information en månad före deadline

Coronakommissionen får nytt material från regeringsmöten

Efter omfattande kritik har Coronakommissionen nu fått ta del av sammanställningar från hundratals regeringsmöten. Kommissionen har börjat titta på underlaget men kan ännu inte säga om de är tillfreds med materialet.

Rekordmånga donerade organ

Rekordmånga donerade organ

Förra året blev 192 avlidna personer organdonatorer – en ökning jämfört med tidigare år. Allt fler donationer görs efter att döden inträffat efter ett cirkulationsstopp.

Karantänsregler ändras för att minska personalbristen

Karantänsregler ändras för att minska personalbristen

Flera undantag från karantänsreglerna införs för att underlätta för återgång till arbetet. Vissa personer inom samhällsviktiga yrken kan undantas och karantänstiden när någon i hushållet får symtom kortas från sju till fem dagar. »Vi är medvetna om att det är ett mycket stort personalbortfall i många verksamheter och att det orsakar problem«, sa Folkhälsomyndighetens Sara Byfors under torsdagens myndighetsgemensamma presskonferens.