Mora hotas med miljonvite – operationssalarna för trånga

Mora hotas med ett miljonvite – operationssalarna är för trånga

Operationssalarna på Mora lasarett är så trånga att personalen ibland måste klättra över utrustning för att ta sig fram. Nu hotar Arbetsmiljöverket med ett vite på 3 miljoner kronor.

Vårdpersonal kan få andra dos av Astra Zenecas vaccin

Läkare och annan vårdpersonal kan få andra dos av Astra Zenecas vaccin

Folkhälsomyndigheten öppnar upp för att personer under 65 år kan få även sin andra dos av Astra Zenecas vaccin – om de vill. Rekommendationen är dock fortfarande att ge ett mRNA-vaccin som andra dos. (1 kommentar)

Protest mot sänkt läkarnärvaro har lämnats till politiker

Protestlista mot sänkt läkarnärvaro i Gävleborg överlämnad

Över 4 300 personer har undertecknat namninsamlingen mot att sänka närvarokravet för specialister i allmänmedicin vid hälsocentralerna i Gävleborg. Nu har underskrifterna lämnats över till regionpolitikerna.

Efter fjolårets uppgång – färre söker läkarprogrammet till hösten

Efter fjolårets uppgång – färre söker till läkarprogrammet i höst

Antalet ansökningar till höstens universitetsprogram har gått upp i stort jämfört med höstterminen förra året. Men ansökningarna till läkarprogrammet har gått ned något, visar nya siffror.

Fem år sedan Djalali greps – KI kräver hans frigivning

Fem år sedan Djalali greps – universitet kräver hans frigivning

Det är fem år sedan Ahmadreza Djalali, svensk forskare på Karolinska institutet, greps i Iran där han alltjämt hålls fängslad i väntan på att hans dödsstraff ska verkställas. Nu kräver KI tillsammans med ett par andra europeiska universitet att EU och medlemsstaterna agerar för att forskaren ska släppas. (1 kommentar)

Tvärfacklig kritik mot »digitalt först« i Västra Götaland

Tvärfacklig kritik mot beslut om »digitalt först« i Västra Götaland

Västra Götalandsregionen har tagit ett inriktningsbeslut om utvecklingen i vården. En del av det utgår från ledorden »digitalt först och fysiskt om det behövs«. Det är facken kritiska till, liksom längre öppettider om inte personalen blir fler.

Folkhälsomyndigheten: Fortsatt paus för Janssens vaccin

Folkhälsomyndigheten: Fortsatt paus för vaccinet från Janssen

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man även fortsatt avvaktar med användning av Janssens vaccin mot covid-19. Det kan betyda att vaccinet i princip inte kommer användas i Sverige.

Färre covidpatienter vårdas inom IVA

Antalet covidpatienter på IVA minskar något

Antalet patienter med covid-19 som vårdas inom intensivvården har minskat de senaste dagarna. Men än så länge är det för tidigt att prata om ett trendbrott, menar Johnny Hillgren, läkare och ansvarig för intensivvårdsregistret.

Uppsalaprofessor åtalsanmäld igen

Uppsalaprofessor åtalsanmäld igen

Överklagandenämnden för etikprövning har åtalsanmält en uppmärksammad studie som visade på hög träffsäkerhet för ett snabbtest för antikroppar mot sars-cov-2. Som ansvarig står Åke Lundkvist, professor vid Uppsala universitet, som tidigare delgivits misstanke om brott mot etikprövningslagen.

Ifrågasatt utredning om åldersbedömning får mer tid på sig

Ifrågasatt utredning om medicinsk åldersbedömning får mer tid

Förra året tillsatte regeringen en utredning för att granska den metod för medicinsk åldersbedömning av asylsökande som Rättsmedicinalverket använder. I juni skulle en första rapport lämnas. Nu skjuts deadline fram. (1 kommentar)

Kalmar blir åttonde regionen att aktivera krislägesavtal

Kalmar blir åttonde regionen att aktivera krislägesavtal

Region Kalmar är en av de hårdast pressade just nu i pandemin. Nu aktiverar regionen krislägesavtalet för att klara trycket.

Ökad stress bland norska allmänläkare

Norsk allmänläkare mer stressad

Andelen norska fastläkare med en riskfylld stressnivå har ökat kraftigt sedan 2010, enligt en ny norsk studie. En del av förklaringen tros vara en sjukvårdsreform 2012, då vissa uppgifter flyttades över från sjukhusen till kommunerna och därmed fastläkarna.

Chefer på akuten i Östersund tvingas lämna sina uppdrag

Chefer på akuten i Östersund tvingas lämna sina uppdrag

Två enhetschefer på akuten vid Östersunds sjukhus får lämna sina chefsuppdrag med omedelbar verkan. Anledningen är att regionen anser att det behövs en omstart för att få verksamheten att fungera.

Lättnaderna får vänta – IVA-fallen fler än i andra vågen

IVA-fallen fler än i andra vågen

Nu har två miljoner människor fått åtminstone en dos vaccin. Men smittspridningen och pressen på sjukvården är fortsatt stor. Folkhälsomyndigheten och regeringen skjuter lättade restriktioner på framtiden och vädjar om att allmänheten tar sitt ansvar. (2 kommentarer)

Rätten: Övertygande bevisning mot läkare åtalad för våldtäkt

Rätten: Övertygande bevisning mot läkare åtalad för våldtäkt

Bevisningen mot den våldtäktsåtalade sydsvenska läkaren är övertygande, enligt rätten. Men domen dröjer tills en rättspsykiatrisk undersökning är gjord, vilken kan avgöra om det blir fängelse eller vård.

Nya kliniska riktlinjer ska hjälpa vården att ringa in autism

Nya kliniska riktlinjer ska hjälpa sjukvården att ringa in autism

Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri har för första gången tagit fram kliniska riktlinjer för utredning och insatser vid autism. Nu arbetar föreningen vidare med hur riktlinjerna ska implementeras i vården.

Minskad spridning av smittsamma sjukdomar i pandemins kölvatten

Smittsamma sjukdomar sprids mindre i pandemins kölvatten

Förra året sågs betydligt färre fall av inte bara influensa och vinterkräksjuka – även antalet fall av till exempel gonorré, hepatit B och så kallade mördarbakterier minskade jämfört med föregående år. Folkhälsomyndigheten kopplar det till ett förändrat beteende under pandemin. (1 kommentar)

Färre onödiga blodprov efter idogt arbete på Skånes universitetssjukhus

Färre onödiga blodprov på Skånes universitetssjukhus

Inom internmedicin på Skånes universitetssjukhus har man dragit ned rejält på onödiga blodprov, blodtransfusioner och röntgenundersökningar de senaste åren. Men vägen hit har varit lång. Mest motstånd har den nya strategin mött bland läkarna. (6 kommentarer)

50 miljoner extra till vårdpersonal i Örebro

Satsning på höjda löner i Örebro

Region Örebro gör en särskild lönesatsning på 50 miljoner kronor som ska gå till vårdpersonal, inklusive vissa läkare, som arbetar patientnära. »Vi är väldigt glada över satsningen«, säger läkarföreningens ordförande Lars Edling.

Läkarföreningen välkomnar besked om nytt sjukhus i Helsingborg

Läkarföreningen välkomnar besked om nytt sjukhus i Helsingborg

Nordvästra Skånes läkareförening är nöjda med politikernas mål att bygga ett helt nytt sjukhus i Helsingborg, i stället för att rusta upp det gamla. Det ger en lugnare arbetsmiljö.