Planering innan byggstart ska ge bättre arbetsmiljö

Nya regler ska ge god arbetsmiljö

Nya arbetsplatser ska planeras så att de kan erbjuda en god arbetsmiljö för alla. Detta framgår av Arbetsmiljöverkets ändrade föreskrifter.

Rejäl minskning av nya cancerfall under pandemin

Rejäl minskning av nya cancerfall

I april och maj diagnostiserades 30 procent färre nya cancerfall än förväntat i Region Stockholm. Däremot verkar inte vården för dem som redan hade en cancerdiagnos när pandemin var ett faktum ha påverkats.

Vårdpersonal ska prioriteras vid antikroppstest

Vårdpersonal ska prioriteras vid antikroppstest

Regionerna ska prioritera personal inom äldreomsorg och sjukvård när de erbjuder antikroppstest. Det framgår av Folkhälsomyndighetens uppdaterade vägledning som även säger att ett positivt svar innebär att man kan träffa personer i riskgrupper.(1 kommentar)

Jurist ska leda coronakommission

Jurist leder coronakommission

Det blir juristen Mats Melin som ska leda regeringens coronakommission. Även kompetenser inom hälso- och sjukvård, kommuner, statsvetenskap, nationalekonomi kommer att delta. (1 kommentar)

Regionerna får starta självprovtagning för livmoderhalscancer

Regioner får starta självprovtagning för livmoderhalscancer

Under coronapandemin har flera regioner pausat screeningen för livmodershalscancer. Men efter ett beslut från Socialstyrelsen blir det nu tillåtet att erbjuda självprovtagning.

Studie: Fler kan vara skyddade mot viruset

Studie: Fler kan vara skyddade mot coronaviruset

Enligt en ännu opublicerad svensk studie har många personer med mild eller asymtomatisk covid-19 så kallad T-cellsimmunitet mot det nya coronaviruset. Resultaten indikerar att immuniteten i samhället kan vara större än vad antikroppstesterna visar.

Primärvården räknar med högt tryck när vårdskuld ska betas av

Primärvården räknar med högt tryck när vårdskuld ska betas av

Det är inte bara sjukhusen som byggt upp en vårdskuld under pandemin – även i primärvården finns ett uppdämt vårdbehov. Från fackligt håll är oron stor över att det blir en tuff höst när skulden ska tas igen.

Preprint ska granskas av ny tidning

Ny tidning ska granska preprint

Preprint-artiklar om covid-19 ska nu granskas av en ny tidning, Rapid Reviews: Covid-19. Tanken är att lyfta fram både felaktig information och viktig forskning.

Rapport: Hyrnotan ökar – men regionerna bättre på upphandling

Rapport: Hyrnotan ökar – men regioner bättre på upphandling

Kostnaderna för hyrpersonal i vården ökar och uppgick 2019 till 5,6 miljarder kronor. Samtidigt har regionerna blivit bättre på att följa lagen om offentlig upphandling, konstaterar Konkurrensverket i en ny rapport.

Fältsjukhus kan flyttas till turistregioner

Fältsjukhus kan flyttas för att stötta turistregionerna i sommar

I sommar kan de fältsjukhus som satts upp på olika håll i landet komma att flyttas till andra regioner med hög belastning på vården. Socialstyrelsen för just nu diskussioner med Sveriges Kommuner och regioner.

Vanligare med antikroppar hos de som vårdat coronapatienter

Vanligare med antikroppar hos de som vårdat coronapatienter

Var fjärde medarbetare som arbetat med covid-19-patienter hade antikroppar. Bland övrig personal var det färre som hade utvecklat antikroppar, enligt en pågående studie vid Danderyds sjukhus.

Cancervården allt längre från målet

Cancervården längre från målet

Cancervården är fortfarande långt ifrån ett av huvudmålen för de standardiserade vårdförloppen – att minst 80 procent av patienterna ska få påbörja behandling inom den maximala ledtiden. Och för många cancerformer gick det åt fel håll förra året.

Nationellt vårdprogram för covid-19

Nytt nationellt vårdprogram ska hjälpa sjukvården vid covid-19

Nu har Infektionsläkarföreningen tillsammans med Hygienläkarföreningen och Föreningen för klinisk mikrobiologi tagit fram det första nationella vårdprogrammet för covid-19.(1 kommentar)

KI:s rektor: Ge forskningen stor plats i kommissionen

KI:s rektor: »Ge forskningen plats i kommissionen«

Forskningsperspektivet måste få stort utrymme i den kommande Coronakommissionen. Det hävdar Ole Petter Ottersen, rektor vid Karolinska institutet.

Regioner får remdesivir från läkemedelsbolag

Regioner får remdesivir från läkemedelsbolag

Sveriges regioner har accepterat en donation av läkemedlet remdesivir från det amerikanska läkemedelsbolaget Gilead.

»Låt medvetslösa delta i kliniska läkemedelsstudier«

»Låt medvetslösa patienter delta i kliniska läkemedelsstudier«

Ändra lagen så att det blir möjligt att låta medvetslösa patienter delta i kliniska läkemedelsstudier. Den uppmaningen för tre läkare och forskare fram i en debattartikel.(1 kommentar)

Färre besök vid psykakuterna under coronapandemin

Färre besök vid psykakuterna under pandemin

I samband med smittspridningen av det nya coronaviruset tog fart i Sverige syntes en stor minskning av antalet besök till landets psykiatriska akutmottagningar. Det visar färska siffror från Socialstyrelsen.

Låg nivå av antikroppar i Norrbotten förvånar smittskyddsläkare

Låg nivå av antikroppar förvånar smittskyddsläkare i Norrbotten

Endast 1,9 procent av norrbottningarna hade antikroppar i slutet av maj, enligt en undersökning i befolkningen. Flockimmunitet kanske aldrig blir aktuellt, enligt slutsatser i rapporten.(1 kommentar)

Läkare efter covid-19: Vårdpersonalen gav mig kraft och styrka

Läkare efter covid-19: Vårdpersonalen gav mig kraft

Läkaren Richard Gunterberg blev svårt sjuk i covid-19 och tillbringade totalt 16 dagar på sjukhus, varav åtta på intensiven. Nu är han på bättringsvägen och vill hylla vårdpersonalens insatser.(2 kommentar)

NT-rådet ger grönt ljus för nässpray vid svår depression

NT-rådet ger grönt ljus för nässpray vid depression

Patienter med svår terapiresistent depression kan prova läkemedlet Spravato i kombination med antidepressivt läkemedel. Den rekommendationen lämnar NT-rådet nu till landets regioner.