Förbundet ska verka för ökad insyn i SKR

Förbundet ska verka för ökad insyn i SKR

Läkarförbundet ska verka för att Sveriges Kommuner och regioner omfattas av kraven på offentlighet och sekretess samt framföra vikten av ansvarsutkrävande och transparens i SKR:s verksamhet.

Rydgren Stale: Min ambition att jobba tätare med delföreningarna

Rydgren Stale: Min ambition att jobba tätt med delföreningarna

Ordförandevalet kändes som en urladdning. Men Läkarförbundets nya ordförande Sofia Rydgren Stale är redo att kasta sig in i sin nya roll direkt. Framöver kommer fortbildningsfrågan bli viktig. Därtill vill hon engagera delföreningarna ännu mer.

Fullmäktige vill se omvänd bevisbörda när läkare smittas

Fullmäktige: Verka för omvänd bevisbörda när läkare smittas

Frågan om covid-19 som arbetsskada väckte starkt engagemang under fullmäktigemötet. Efter att ha kört över förbundsstyrelsen bestämde fullmäktige bland annat att förbundet ska verka för att omvänd bevisbörda tillämpas – så att det blir upp till arbetsgivaren att bevisa att läkare inte smittats på jobbet.

Coronatest i Umeå var inte forskning

Coronatestningen på Umeå universitet var inte forskning

Masstestningen för covid-19 av studenter och lärare på Umeå universitet – som gjordes på uppdrag av Folkhälsomyndigheten – var myndighetsinternt arbete. Det har Överklagandenämnden för etikprövning slagit fast.

Skärpta råd även i Jämtland Härjedalen

Skärpta råd även i Jämtland

Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om att införa skärpta allmänna råd även i Region Jämtland Härjedalen. Det innebär att samtliga regioner nu omfattas av lokala råd.

Sofia Rydgren Stale ny ordförande i Läkarförbundet

Sofia Rydgren Stale tar över som ordförande för Läkarförbundet

Sofia Rydgren Stale valdes på torsdagseftermiddagen till ny ordförande i Läkarförbundet. Till ny andre vice ordförande valdes Marina Tuutma.

Lokalföreningar vill kunna aktivera krislägesavtal på regional nivå

Föreningar vill kunna aktivera krislägesavtal på regional nivå

Coronapandemin har visat att kollektivavtalet inte omfattar en så speciell och långdragen kris som vårens, enligt sex lokalföreningar som yrkade på att Läkarförbundet ska verka för rimliga arbetsvillkor vid extrema situationer.

Läkarförbundet ska driva på för nationell ledarskaps-ST

Läkarförbundet ska driva på för nationell ledarskaps-ST

Förbundsstyrelsen anser att ledarskaps-ST kan bidra till att fler läkare blir chefer i sjukvården. Nu ska man arbeta för att staten tar ett nationellt ansvar för detta. Läkarförbundet ska också verka för att ledarskaps-ST ska finnas i alla regioner.

Läkare blir rektor vid Lunds universitet

Läkare blir rektor vid Lunds universitet

Läkaren Erik Renström har utsetts till rektor för Lunds universitet. Han är professor i experimentell endokrinologi och för närvarande dekan för medicinska fakulteten.

Befattning ska spegla läkares kompetens

Läkare ska få rätt befattning för aktuell kompetens

Sena konverteringar av läkartjänster är ett problem på flera Stockholmssjukhus. Fullmäktige beslutade att Läkarförbundet ska arbeta för att läkare har en befattning som motsvarar kompetens och arbetsuppgifter samt tydliggöra för arbetsgivare att ST är en utbildningstjänst.

Inget stopp för fackliga flygresor

Inget stopp för fackliga flygresor

Jämtlands läns läkarförening fick, trots omformulering, inte gehör för sitt förslag om stopp för förbundsarrangemang som kräver flygresa.(1 kommentar)

Klimat för fackligt förtroendevalda ska granskas

Så ska hårdare klimat för fackligt förtroendevalda tacklas

Läkarförbundet ska undersöka de fackligt förtroendevaldas situation och tydliggöra vilket skydd förtroendevalda har. Detta efter en motion från Stockholms läkarförening.

Bättre facklig information ska hjälpa unga läkare

Bättre facklig information ska hjälpa unga läkare

Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren pekar ut unga läkares situation som en viktig fråga framöver. Fullmäktige beslutade att läkare i början av karriären ska få bättre information om sina rättigheter inför nyanställningar.

Digital vård förhandlades inte – facket kräver stopp och omtag

Digital vård förhandlades inte – facket kräver stopp och omtag

När Blekinge införde digital vård under pandemin, gjordes det utan MBL-förhandling. Nu kräver facket samtal, skadestånd och att verksamheten upphör till dess parterna är överens.

Primärvårdsreform klubbad i riksdagen

Klart med ny primärvårdsreform

I dag klubbade riksdagen igenom regeringens förslag om en primärvårdsreform. Det innebär bland annat en ny definition av primärvård och att ett nationellt grunduppdrag för primärvården regleras i hälso- och sjukvårdslagen.(3 kommentar)

Dalarna ger 5 000 i coronatillägg

5 000 i coronatillägg i Dalarna

Medarbetare i Region Dalarna som vårdar covid-19-patienter får ett tillfälligt lönetillägg motsvarande 5 000 kronor i månaden. Därutöver ska extra ersättning för pass utanför ordinarie arbetstid också kunna ges.

Läkarförbundet ska kräva bättre verktyg för att registrera arbetstid

Förbundet vill ha bättre verktyg för att registrera all arbetstid

Läkarförbundet ska ligga på arbetsgivarna ännu hårdare för att de ska införa bättre verktyg för att registrera arbetstid. Det beslutade fullmäktige på onsdagen.

Fortsatt kamp om ordförandeposten

Fortsatt strid om ordförandepost

På torsdagen ska en ny ordförande för Läkarförbundets väljas. Valberedningen har lagt fram Sofia Rydgren Stale som sitt förslag. Men kampen är inte avgjord. Karin Båtelson står kvar som ordförandekandidat.

Politiskt program fokuserar mer på läkarnas villkor

Matigare politiskt program fokuserar mer på arbetsvillkor

För första gången innehåller Läkarförbundets politiska program inte bara sjukvårdspolitik utan även facklig politik. Där finns specifika punkter om exempelvis kollektivavtal, pension och arbetsmiljö.

Tegnell: Nu är ett utmärkt tillfälle att lyfta läkarna

Tegnell: Det här är ett utmärkt tillfälle att lyfta läkarna

Pandemin har visat att läkarnas roll är viktig i utvecklingen av vården. Det konstaterade statsepidemilogen Anders Tegnell under Läkarförbundets fullmäktigemöte.(1 kommentar)