Trögt för nya vårdval

Regeringen har avsatt 360 miljoner för utveckling av vårdvalssystem under åren 2012-2014. Pengarna hoppas man bland annat ska bidra till ett frivilligt införande av vårdval inom specialistvården, efter att planerna på ett obligatorium skrotats. Förra året kunde man få pengar även för att utveckla vårdvalet i primärvården, men i år är pengarna, 80 miljoner kronor, […]

Mariam Claeson glömmer aldrig sjukhuset i östra Bhutan

Mariam Claeson glömmer aldrig sjukhuset i östra Bhutan

Den svenska läkaren Mariam Claeson blev förra året handplockad av Bill & Melinda Gates Foundation för att leda arbetet med barn- och mödrahälsa. Men hon bär alltid med sig minnena från det första utlandsjobbet, på ett distriktssjukhus i östra Bhutan.

Stopp för hyrläkare i Östersund

Kaos och läkaravhopp väntar inom primärvården i Östersund efter beslutet att sluta med hyrläkare från 1 juni. Det tror Distriktsläkarföreningen och Jämtlands läns läkarförening.  »Beslutet kommer att slå direkt mot patienterna och vår arbetsmiljö«, säger Mikael Lilja, vice ordförande i DLF:s Jämtlandsavdelning.(7 kommentar)

Stora skillnader i väntetider på akuten

Socialstyrelsen har kartlagt väntetiderna för vuxna patienter på landets akutmottagningar under första halvåret 2012. Ett genomsnittligt besök på en akutmottagning på något av sjukhusen i Norrbotten tog 2 timmar och 10 minuter, medan en genomsnittlig totaltid i Uppsala läns landsting låg på 3 timmar och 40 minuter.  De flesta landsting har själva satt upp målet […](1 kommentar)

Medicinsk kunskap ska bli lättare att hitta

SBU föreslår att ett nationellt hälsobibliotek på nätet inrättas i Sverige efter modell från bland annat Danmark och Norge.(2 kommentar)

De yngre läkarnas löner mest jämställda

Det skiljer nu inte ens en procentenhet mellan lönerna för män och kvinnor som är AT-läkare. Skillnaden är ändå fortfarande till männens fördel. Sylfs ordförande tycker det är för tidigt att fira någon jämställdhetsseger.

Nationella taxan blir kvar

Framtiden för den nationella taxan, som runt 2 800 läkare och sjukgymnaster i landet verkar under, har länge varit oviss. En utredning kom i höstas fram till att taxesystemet borde fasas ut till 2019 eftersom det inte ansågs uppfylla EU:s konkurrensregler (se LT 46/2012). Men vid ett möte med företrädare för Läkarförbundet och Sjukgymnastförbundet den […](3 kommentar)

Lex Maria-anmälningarna håller inte måttet

Fler och fler händelser anmäls enligt lex Maria men vårdgivarna lyckas många gånger inte hitta orsaken bakom händelserna, något som medför att de heller inte kan veta vilka åtgärder som borde vidtas. Det menar Socialstyrelsen som är kritisk till att vårdgivarna inte tar sitt fulla ansvar för kvalitetsarbetet.(2 kommentar)

Karolinska stannar i Stockholms läkarförening

Det är i nuläget inte längre aktuellt för Karolinska att begära utträde ur Stockholm läkarförening. Det säger sektionsordförande efter att Stockholms läkarförening nu fått en ny styrelse.

Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening

Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening

Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholm läkarförening.

Region Skåne svarar Arbetsmiljöverket om akuten i Lund

Omfattande åtgärder har vidtagits på Skånes universitetssjukhus för att minska arbetsbelastningen för arbetstagarna på akutmottagningen i Lund. Det hävdar Region Skåne i sitt svar till Arbetsmiljöverket som hotat med mångmiljonvite.

Engagerad opinionsbildare

Engagerad opinionsbildare

»Jag strider för att vi ska få använda vår kompetens på rätt sätt. Den går förlorad om man försöker detaljstyra det vi håller på med. Om man inte låter oss vara lite konstnärer i patientmötet«, säger Saskia Bengtsson.

»Viten borde ses som ett skamstraff«

De små viten som Arbetsmiljöverket tidigare dömt ut har varit verkningslösa. Det menar representanter för läkarföreningarna i Malmö och Sundsvall. »Viten biter inte. Det verkar som man är mer rädd för att få fasta personalkostnader än för att prenumerera på viten«, säger Ville Sjögren, vice ordförande i Medelpads läkarförening.

Sjukhusen som toppar vitesligan

Sjukhusen som toppar vitesligan

Tre sjukhus har fått betala i särklass mest i viten för dålig arbetsmiljö. Alla tre riskerar nya miljonsmällar efter att Arbetsmiljöverket på senare tid höjt vitesbeloppen.(2 kommentar)

»Anställda rör sig i en juridisk gråzon«

Eftersom patientdatalagen, PDL, inte definierar vem som har rätt att ta del av journalhandlingar måste vårdgivarna göra det. De flesta har dock inte gjort det, vilket gör att sjukvårdspersonal som sköter dagliga jobb riskerar att bryta mot lagen. Det skriver Sylf i en motion till Läkarförbundets fullmäktigemöte den 30–31 maj, och pekar på tre områden […]

Heidi Stensmyren föreslås bli ny ordförande för Stockholms läkarförening

– Jag hade uppskattat om valberedningen hade frågat om jag stod till förfogande, säger Thomas Flodin I höstas kulminerade en konflikt om ekonomi och transparens mellan Stockholms läkarförening och dess sektion på Karolinska universitetssjukhuset. Företrädare för Karolinska sa att de inte längre hade förtroende för Thomas Flodin som ordförande. Nu väljer alltså valberedningen att föreslå […]

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2013

Inför två valomgångar vid personval Stockholms läkarförening vill att reglerna för personval på förbundsfullmäktige ändras. Idag väljs den som får flest röster, oavsett antalet kandidater. Det gör att när det finns fler än två kandidater till en post kan en person väljas trots att hen inte har stöd av en majoritet av delegaterna. Så har […]

Fler fackföreningar stödjer journalprotest

Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får nu stöd från andra berörda fackföreningar.

Oförändrad mandatfördelning

Läkarförbundets centralstyrelse har beslutat att inte föreslå några förändringar i mandatfördelningen mellan delföreningarna.

Nystart på gång för SPUR-inspektionerna

Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna. – 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus.