Antibiotikaförskrivningen minskar kraftigt

Antalet utskrivna antibiotikarecept i Sverige per 1 000 invånare minskade med 8 procent mellan 2012 och 2013. Det är den kraftigaste minksningen på ett år sedan millennieskiftet. (5 kommentarer)

Läkaryrket på frammarsch

Sverige blir allt läkartätare och vården allt mer läkartung. Det visar Socialstyrelsens Nationella planeringsstöd, som ändå spår en fortsatt stark efterfrågan på nya läkare. (1 kommentar)

På vårdvalsfronten (nästan) intet nytt

Intresset för att införa nya vårdval i specialistvården fortsätter att vara ljumt. Inget nytt landsting har tillkommit bland de som valt att söka pengar ur regeringens särskilda pott för vårdvalsutveckling. 

Utvärdering pekar på brister i läkarutbildningar

Tre av landets läkarprogram har brister som måste åtgärdas inom ett år. Annars hotar Universitetskanslersämbetet att dra in deras examenstillstånd. 

Svea hovrätt tar upp sjukhusfilmningsfallet

Det uppmärksammade fallet på Akademiska sjukhuset kommer att tas upp i Svea hovrätt.

Förening för industrianställda läkare på gång

Nu drar arbetet med att starta Läkarförbundets åttonde yrkesförening igång.

Unikt beslutsstöd för barnsjukvård kan införas nationellt

Regeringen satsar 15 miljoner under två år för att utreda ett brett införande av beslutstödet ePed, som utvecklats vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. Läkarförbundet har varit pådrivande.

»Generalisterna« vill lyfta primärvården

Hur kom ni på idén? – Jag har en kompis som har en juridik-podcast och tänkte att man kunde göra något liknande inom medicin. En annan drivkraft är frustration. Det finns mycket som vi är frustrerade över. Och vi vill inte bara klaga, utan göra något för att försöka förändra. Vad är ni frustrerade över? […] (2 kommentarer)

De gör Sveriges första medicinska podcast

De gör Sveriges första medicinska podcast

Är det värst att dö av kyla eller värme och varför är man en så usel läkare till sina egna barn? Det är typiska ämnen i Sveriges första medicinska podcast Ronden som spelas in av två läkare i Stockholm.

Twittrande läkarstudent varnas

En läkarstudent i Umeå varnas efter att ha skrivit taskiga inlägg om sina lärare och kurskamrater på lektionerna. (1 kommentar)

Juridisk gråzon kring beslutsoförmögna ska minska

Regeringen har lämnat över sitt förslag till ny patientlag till Lagrådet. Bland annat klargörs att beslutsoförmögna ska få akut vård om deras liv hotas.

Läkare utan gränsers data blir tillgängligt för forskning

Läkare utan gränser gör sina medicinska data tillgängliga för forskning. I första hand handlar det om uppgifter om behandling av tuberkolos, sömnsjuka och HIV.

Nordisk överenskommelse kan gå i graven

I sommar kan den gamla nordiska överenskommelsen om en gemensam arbetsmarknad för hälso- och sjukvårdspersonal brytas. (4 kommentarer)

Patientnämnder vill inte ta IVO:s ärenden

Flera patientnämnder är kritiska till Statskontorets förslag om att de ska ta hand om IVO:s patientklagomål.

Vite krävs för pressade bakjourer

Arbetsmiljöverket kräver att landstinget betalar 75 000 kronor i vite på grund av den tunga arbetsbelastningen på bakjourerna vid barn- och ungdomskliniken vid Centrallasarettet i Karlstad.

Pappersrecept kan slopas för narkotikaklassade läkemedel

För att minska problemet med falska recept kan narkotikaklassade läkemedel i framtiden bara få skrivas ut på e-recept. Frågan ska utredas inom ramen för den nationella läkemedelsstrategin.

24-timmarsregeln blir kvar

Regeringen har klubbat igenom lagrådsremissen som ska ligga till grund för propositionen om tillgänglighet och prissättning av läkemedel.

Nationell strategi ska förebygga kronisk sjukdom

I år inleds en fyraårig satsning för att förebygga kroniska sjukdomar.  (1 kommentar)

Läkarförbundet fortsätter att växa

Läkarförbundets medlemsantal växte med närmare 900 personer i fjol, en ökning med två procent. Samtidigt lämnar allt fler yrkesverksamma förbundet.

Gotland har vunnit mest på regeringens vårdsatsningar

En sammanställning i Dagens Samhälle visar att Gotland är den region eller landsting som fått mest stimulanspengar från regeringen sett till befolkningens storlek.