Ingen remiss om ny läkarutbildning »i detta skede«

Läkarutbildningsutredningen är klar sedan mars, men remissen låter vänta på sig. Först ska regeringen utreda de ekonomiska följderna. »Tragiskt«, tycker Sylfs ordförande Emma Spak.

Stora kostnader för skador i vården

I 15 procent av alla vårdtillfällen skadas en patient, visar en granskning av samtliga landsting. Cirka 5 procent av skadorna ger bestående skada eller leder till att patienten avlider.

Blekingesjukhuset misstänkt för brott mot tystnadsplikt

Det finns anledning att tro att brott mot tystnadsplikten har begåtts när tv-programmet »112 - på liv och död« spelades in på Blekingesjukhuset. Det säger Justitiekanslern.

Nu ska återbesöken rapporteras

Från och med årsskiftet ska landstingen rapportera hur väl de klarar att ge återbesök i tid. Det har regeringen och SKL beslutat inom ramen för 2014 års kömiljard.

DI granskar medicinska appar

Framtidens patient är en interaktiv patient med all sin hälsoinformation i fickan. Men där – i fickan – ska informationen helst stanna. Nu granskar Datainspektionen säkerheten hos appar som hanterar patientdata.

Läkartidningens julappstips

Läkartidningens julappstips

Läkartidningen bad några app-användande läkare tipsa om appar som hjälper dem i deras kliniska vardag eller som gör arbetsdagen enklare och roligare.  (7 kommentarer)

Alla får stimulanspengar för äldrevård

I år får samtliga kommuner och landsting i Sverige ta del av de statliga prestationspengarna för äldrevård. Det beslöt regeringen i mitten av december. 

Skarp kritik mot satsningar på kvalitetsregister

Statens satsningar på de nationella kvalitetsregistren riskerar att missa målet – åtminstone om målet är att de ska användas i det lokala kvalitetsarbetet. Den analysen gör Riksrevisionen i en bitvis starkt kritisk rapport. (8 kommentarer)

OECD: »Sverige är en förebild«

Svensk hälso- och sjukvård är en förebild, enligt OECD. Men det finns förbättringsområden.

Allt längre väntetider på akuten

En ny kartläggning från Socialstyrelsen visar att väntetiderna på landets akutmottagningar har blivit längre.

Primärvården får vänta på Infektionsverktyget

CeHis ska dra ner sina kostnader med 20–25 procent nästa år. Därför skjuts införandet av Infektionsvertyget i primärvården upp. (2 kommentarer)

Hygienslarv straffar sig

Ospritade händer ger mindre pengar i landstingskassan. Det fick åtta landsting erfara när regeringens patientsäkerhetsmedel delades ut.

Antibiotikaresistensen ett globalt hot

I Italien sprider sig de multiresistenta bakterierna snabbt. Tillgång till effektiva antibiotika måste ses som en global utvecklingsfråga, enligt Otto Cars. (1 kommentar)

Riksstämman lockade drygt 2 000 besökare

Medicinska riksstämman blev en succé, enligt Svenska Läkaresällskapet. Men den fortsätter att gå med förlust. (1 kommentar)

Sista chansen att bli specialist enligt gamla ST

Den 31 december är sista datumet för att söka specialistbevis enligt den ordning som gällde före 2006.

Fyra års fängelse för bröstimplantat

Fyra års fängelse för grovt bedrägeri. Det blev domen för mannen bakom PIP, det franska skandalföretaget som tillverkade undermåliga bröstimplantat.

Sjukskrivningar ett arbetsmiljöproblem, anser en läkare av tre

Sjukskrivningar är fortfarande något som vållar många läkare problem, visar en ny rapport. Svårast är bedömningen av arbetsförmågan. (7 kommentarer)

Färre vårdrelaterade infektioner

De vårdrelaterade infektionerna minskar i Sverige enligt den senaste mätningen. 

Vinnare i Läkartidningens quiz på riksstämman

Vinnare i Läkartidningens quiz på riksstämman

Vi gratulerar Sven Sjöberg, Liden, och Louise Carlsson, Enskede. Här är de rätta svaren!

Kvinna vägrade skaka läkarens hand – nekades vård

En kvinnlig patient i Malmö ville inte skaka sin läkares hand av religiösa skäl – då nekade han henne vård. Diskriminering, anser DO. (11 kommentarer)