»Det finns fördomar mot utlandsstudenter«

Philip von Arbin är en av de drygt femhundra svenskar som just nu gör sin läkarutbildning i polska Gdansk. Han anser inte att utbildningen där är sämre än den i Sverige. (1 kommentar)

»Lättare komma in i liten stad«

Latifa Rulu kommer från Bangladesh och utbildade sig till läkare i huvudstaden Dhaka. Hennes väg in i den svenska sjukvården gick via Arvika.

3 frågor …

Varför bör landstingen avskaffas? – Sverige håller på att hamna på efterkälken när det gäller den högspecialiserade, lågfrekventa vården. Det är ett jätteproblem. Jag kan ta mitt eget område, magsäcks- och matstrupscancerkirurgi. I Göteborg gör man ett 20-tal operationer för magstrupscancer per år. I Helsingborg gör man fem, sex. Det är för lite för att […] (1 kommentar)

Helsingborg slår rekord i viten

Två nya domar gör Helsingborgs lasarett till det sjukhus i landet som fått belata mest i viten för dålig arbetsmiljö.

Sexbrottsmisstänkte läkaren omhäktad

Läkaren är fortsatt på sannolika skäl misstänkt för bland annat våldtäkt mot barn. Åtal ska vara väckt senast den 27 augusti. 

Många fler sjuka borde få körkortet indraget

Antalet körkort som dras in av medicinska skäl ökar från år till år, men det är fortfarande alldeles för få, enligt Transportstyrelsens chefsläkare. (3 kommentarer)

Satsning på bättre samordning av kliniska studier

En statlig utredning ska föreslå hur ett system för nationell samordning av kliniska studier kan se ut.

Två miljoner våldtagna i krigets Kongo

I Kongo är det farligare att vara flicka än soldat. Våldtäkt, tortyr och förnedring används som vapen – majoriteten offer är barn. I dag står deras enda hopp till de läkare som vågar arbeta här. Doktor Mukwege är en av dem. (48 kommentarer)

»Fortfarande svårt för unga kolleger att vara öppna på jobbet«

»Fortfarande svårt för unga kolleger att vara öppna på jobbet«

Det är väldigt mycket arbete kvar att göra för att minska diskrimineringen av HBT-personer i vården, enligt Sven Grützmeier, ordförande i Föreningen homosexuella läkare som fyller 25 år i år.

Läkarförbundet deltar i Stockholm Pride

Läkarförbundet deltar för första året i Pridefestivalen, som pågår i Stockholm den här veckan. 

Över hälften av läkarlegitimationerna går till utlandsutbildade

Mer än hälften av alla läkarlegitimationer som utfärdas av Socialstyrelsen ges till personer som utbildats utomlands, enligt en artikel i Dagens Nyheter.

Patient kan ha blivit sjuk efter att ha feltolkat sin nätjournal

Akademiska sjukhuset i Uppsala utreder ett fall med en infektionspatinet som avbröt sin provtagning efter att ha läst i sin nätjournal. Mannen insjuknade senare i en ny infektion.

Arbete på akuten tillräckligt krävande för graviditetspenning

Att behöva stå hela arbetsdagar är i sig så pass fysiskt ansträngande att det kan berättiga till graviditetspenning. Det anser Kammarrätten i Stockholm som ger bakläxa åt Försäkringskassan, som inte ville ge en gravid akutläkare graviditetspenning.

Fler antagna och lägre antagningspoäng

Regeringens satsning på fler utbildningsplatser på läkarprogrammet har lett till nytt rekord i antal antagna läkarstudenter. Samtidigt har betygskraven minskat något.

Läkarna måste involveras i IT-utvecklingen

Läkarna måste involveras i IT-utvecklingen

Sjukvårdskoncernen Kaiser Permanente anses ligga i världstopp på många sätt: patientsäkerhetsmässigt, arbetsmiljömässigt och inte minst IT-mässigt. Läkartidningen träffade koncernens nye vd Bernhard Tyson under ett blixtbesök i Almedalen.

JK-kritik mot divisionschef vid SUS

JK kritiserar divisionschefen för cancervården vid Skånes universitetssjukhus för uttalanden som kan leda till att medarbetare inte vågar använda sig av sinn yttrandefrihet.

Misstänkt för våldtäkt mot barn

Brottsrubriceringen har nu skärps för den läkare som sitter häktad misstänkt för flera fall av barnsexbrott

Ointresse från sjukvården hotar svensk medicinteknik

De medicintekniska företagen har svårt att hitta samarbetspartner i den svenska sjukvården. Följden kan bli att de flyttar ut från Sverige. Det hävdade flera branschföreträdare vid ett seminarium i Almedalen.

Överbeläggningsstatistik ifrågasätts

SKL:s statistik visar att överbeläggningarna på landets sjukhus minskat något under våren. Men alla känner inte igen sig i bilden, visade det sig när överbeläggningarna diskuterades i Almedalen.

Nya patientlagen blev en fråga om jämlikhet

Större möjligheter att välja vårdgivare är en viktig del i den nya patientlag som föreslås. Frågan hur man ser till att det inte bara gynnar de resursstarka diskuterades på ett seminarium som SKL arrangerade.